Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Obekräftade uppgifter om Tärnö

Replik på Malin Erikssons svar i Sydöstran 13 november:
Karlshamn • Publicerad 27 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tärnö.
Tärnö.Foto: Karlshamns kommun

Jag skulle egentligen inte behövt besvara Malins insändare. Men eftersom Malin i stort inte besvarar mer än ett par av mina ifrågasättanden ur min debattartikel, blir allmänhetens helhetsbild snedvriden om inte resten följs upp.

Det är möjligt att den högskoleutbildade marknadsekonomen Malin Eriksson har rätt i att undertecknad är gammal men med 3,5 års studier vid Lunds universitet, civilekonom och verksam som auktoriserad revisor fram till pensionen i bagaget, anser jag mig vara ganska kompetent i vissa frågor.

Annons

I min debattartikel menar jag att Destination Tärnö svängt sig med obekräftade och obevisade uppgifter som om de vore självklara sanningar.

Efter Malins ordbajseri i sitt svar kan bara konstateras att hon inte kan bevisa, eller ens göra troligt, att just Destination Tärnö har förstärkt marknadsbilden av Blekinge, gjort Tärnö känt långt utanför Blekinge (Blekinge var tydligen en vit fläck på kartan innan Destination Tärnö startade) eller att de, Destination Tärnö, ensamma har gjort Tärnö till det självklara valet både (?) för kommunnära, nationella och internationella turister. Punkt!

Påståendena från Malin Eriksson är, om de fick bli oemotsagda, ett typexempel på att förhäva sig!

”Påståendena från Malin Eriksson är, om de fick bli oemotsagda, ett typexempel på att förhäva sig!”
Bengt Borr

Men nu nyanserar Malin sin text till ”en tydlig indikation på att de bidragit” till förstärkt marknadsbild etc. Även detta kan ifrågasättas men det är i alla fall ett klädsamt erkännande!

Malin nyanserar också sin procenträkning med att det bara avser deras egen verksamhet.

I hennes första debattartikel gavs intrycket att det gällde alla turister till Tärnö.

Vad gäller de löften som gavs i anbudet till Karlshamns kommun, och som var grunden till att de vann upphandlingen, tvår Malin sina händer.

Till exempel;

– Det har inte gått att utöka båtplatserna

– Inte heller att anordna utställning för lokala hantverkare

Annons

– Det skulle inte bli lönsamt att göra restaurang i Lärarbostaden

Allt detta beror, enligt Malin, på ogina grannar som inte tillät dem att bygga brygga på grannarnas vatten eller Mark- och Miljödomstolen som upphävde bygglovet för ett stort trädäck nere vid havet.

Denna utgång kunde vem som helst räkna ut! För vem skulle avstå vatten till Destination Tärnös verksamhet så egna aktiviteter på ens brygga skulle störas? Och vilka grannar, eller turister för den delen, skulle vilja ha ett stort trädäck vid sjön som förstör Tärnös genuinitet?

Men vad värre är, är att fler båtplatser, utställningar och restaurang i Lärarbostaden ingick som en vital del i det vinnande anbudet! Liksom många andra naiva eller uppblåsta önskedrömmar om gårdsbutik med lokalt producerade grönsaker från Tärnö, tångförsäljning eller museum i annans byggnad, för att nu ta några exempel.

Med detta sagt – det var helt rätt av kommunen att inte fullfölja affären eftersom det vinnande anbudet inte kunde, eller avsåg, att uppfylla sina löften!

Malins förklaring till att inte bygga restaurang i Lärarbostaden är patetisk! Att det inte skulle finnas underlag efter klockan 17 kanske beror på att ingen vill sitta i ett enkelt tält och äta middag på kvällen.

Tärnö Laxbod har under ett flertal år bedrivit kvällsverksamhet i sin lilla rörelse. Det hade de säkert inte gjort om det saknades underlag!

Men förklaringen är ändå intressant för det sätter fingret på en viktig sak, nämligen att Destination Tärnö bara vill driva sådan verksamhet som är lönsam. Det inget fel i detta för så affärsvärlden är konstruerad.

Näringsidkare vill normalt inte hålla på med ideell verksamhet.

Kommunen ville sälja tre fastigheter på Tärnö, 1:34, 1:65 och 1:66. Bara 1:34, Lärarbostaden, skulle kunna bli kommersiell och kanske i viss mån Bygdegården (som ligger på 1:66). Men fastigheterna, 1:65 och 1:66, består till stor del av naturreservat, gästhamnen på östra sidan i Tärnöhamn, gångstigar och badplats (om Sandvik nu kan kallas så).

Annons

Dessa båda fastigheter skulle således inte kunna generera lönsamhet, inte ens med tångodling.

Låt oss därför hoppas att Karlshamns kommun aldrig säljer dessa fastigheter utan låter dem tillkomma det rörliga friluftslivet, fritidsbåtar och kajakfolk! Det är medborgarnas fastigheter!

Det är rimligt att kommunen handhar skötseln på kommunens största turisttillgång.

Jag noterar att Malin undvikit att kommentera min konsekvensanalys och min fråga om det verkliga syftet med fastighetsförvärvet. Frågorna lämnas därhän. Även den omständigheten att anställda skolungdomar övernattat i en mögelskadad och utdömd byggnad lämnas.

Hoppas bara att ingen av ungdomarna tagit skada.

Slutligen vill jag kommentera, eller ifrågasätta, Destination Tärnös associationsrättsliga status – just eftersom Malin inte svarar.

Malin skriver i sitt svar ”som de flesta bolag …”, vilket ger intrycket av att Destination Tärnö skulle vara ett bolag. De hemsidor på nätet där allmänheten kan få ekonomisk information om näringsidkare återfinns inget ”Destination Tärnö”.

Om Destination Tärnö var ett handelsbolag eller kommanditbolag borde deras existens bekräftas på dessa sidor på nätet.

Nyttjanderättsavtalets parter är Tärnö Kroken AB och Peter Svensson. Således borde Destination Tärnö rymmas inom, eller tillhöra, dessa personer. I annat fall har de gått utanför avtalet.

Jag beskyller inte Malin för att fuska med skatter och avgifter men frågan kvarstår, vad är Destination Tärnö och vem redovisar Destination Tärnös moms och arbetsgivaravgifter?

Annons

Bengt Borr

Annons
Annons
Annons
Annons