Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Rädda nikotinpåsar från EU:s förbudsiver

EU överväger att förbjuda nikotinpåsar, även kända som vitt snus, trots att de är ett betydligt mindre skadligt alternativ till cigaretter. Sverige måste agera för att försvara snuset och dess positiva effekter på folkhälsan.
Snuset • Publicerad 12 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bra för folkhälsan, menar debattören.
Bra för folkhälsan, menar debattören.Foto: Paul Wennerholm/TT

I DN 8 februari skriver man om att EU överväger ett totalförbud mot vitt snus.

Artikeln avslöjar ett antal saker om hur EU utvärderar vitt snus och om hur svenska myndigheter avstår från att försvara den svenska modellen som lett till världens lägsta andel, strax över 5 %, dagliga rökare och överlägset lägst andel tobaksorsakad cancer och hjärt- och lungsjukodomar i Europa.

Annons

I artikeln framgår att:

– Konsultbolaget Open Evidence, med en handfull anställda som rådger EU kommissionen, anser att “EU:s befintliga snusförbud har varit bra för folkhälsan och för den gemensamma marknaden. Därför bör förbudet utvidgas till att omfatta även nikotinpåsar.”

– Svenska myndigheter, som Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, har avböjt att delta i utredningsarbetet för ett eventuellt förbud.

– Sverige har mycket små chanser att få ett nationellt undantag för nikotinpåsar på samma sätt som vi har för snus.

Fakta i frågan är att det i EU finns cirka 100 miljoner dagliga rökare och cirka 700 000 av dessa dör årligen av rökorsakade sjukdomar.

I Sverige, där snus, nikotinpåsar, e-cig och liknande är tillåtna, är dödligheten i rökorsakade cancer och hjärt- och lungsjukdomar överlägset lägst i hela Europa.

”I Sverige, där snus, nikotinpåsar, e-cig och liknande är tillåtna, är dödligheten i rökorsakade cancer och hjärt- och lungsjukdomar överlägset lägst i hela Europa.”
Bengt Wiberg, EUforsnus

Samtidigt konsumerar svenskar lika mycket nikotin som den genomsnittlige europén eftersom vi i Sverige snusar istället för att röka.

Internationellt kallas fenomenet “The Swedish Experience” med vilket menas att mycket stor del av befolkningen valt mindre farliga nikotinprodukter istället för cigaretter och därigenom, med nationella data, bevisat epidemiologiskt att Sverige är ett exceptionellt undantag när det gäller rökningens skadeeffekter.

Det finns alltså god anledning att tro att om européer snusade i lika hög utsträckning som svenskar så skulle hundratusentals liv kunna räddas varje år. Trots detta väljer alltså svenska myndigheter att stå tysta när EU-kommissionen får rådet att förbjuda nikotinpåsar som är den enda snusprodukten som tillåts i övriga Europa (med några undantag).

Svenska och europeiska politiker behöver påminnas om att nikotin i sig självt inte är cancerogent. Det är i allra högsta grad beroendeframkallande men det är också andra njutningsmedel som till exempel koffein.

Annons

Beroendeframkallande produkter kan anses vara beklagliga men så länge de varken bidrar till ökad dödlighet eller andra allvarliga konsekvenser för samhället så bör beslutet att använda dem vara upp till den vuxna individen.

”Beroendeframkallande produkter kan anses vara beklagliga men så länge de varken bidrar till ökad dödlighet eller andra allvarliga konsekvenser för samhället så bör beslutet att använda dem vara upp till den vuxna individen.”
Bengt Wiberg

Ett europeiskt förbud mot tobaksfritt snus skulle sannolikt omöjliggöra att övriga Europa någonsin når ner till en så låg andel dagliga rökare som Sverige eller Norge. För svensk del skulle det också öka risken att rökningen ökar i Sverige.

Snarare än att tyst stå bredvid borde Sveriges kliva fram i denna viktiga fråga.

Bengt Wiberg, grundaren av det internationella nätverket EUforsnus

Annons
Annons
Annons
Annons