Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: SD tappar taktpinnen

Vi vet att framtidens hälso- och sjukvård kommer att se annorlunda ut än gårdagens. Andelen äldre växer, patienter lever länge med komplicerade sjukdomar samt forskning och utveckling går allt snabbare.
Region Blekinge • Publicerad 20 november 2023 • Uppdaterad 21 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den nya oppositionen i hälso- och sjukvårdsnämnden kräver svar från Anders Lund (M).
Den nya oppositionen i hälso- och sjukvårdsnämnden kräver svar från Anders Lund (M).Foto: Mattias Mattisson

I grunden är detta såklart bra men det ställer en del frågor kring hur vi ska hantera det förändrade behov av hälso- och sjukvård vi ser framför oss. För tyvärr handlar det politiska samtalet om sjukvården i Blekinge mest om var akutmottagningen ska finnas. Bättre hade varit om debatten i stället handlat om hur framtidens utmaningar kan hanteras på bästa sätt och dessutom skapa en nödvändig långsiktighet.

När vi tillträdde som ny politisk ledning i hälso- och sjukvårdsnämnden vid årsskiftet hade vi en tydlig ambition att skapa förutsättningar just för den där långsiktigheten, genom en bred förankringsprocess i såväl nämnden som för dom politiska partier som idag finns representerade i Regionfullmäktige.

Annons

Ett gediget arbete gjordes på tjänstepersonsnivån kring olika perspektiv på framtidens hälso- och sjukvård. Nämndens två politiska beredningar hade tre möten under våren för att skapa samsyn om utmaningarna och ta fram några utgångspunkter kring de stora huvuddelarna inom vården. Tanken var att beredningarna redan under hösten skulle lämna förslag till nämnden på hur en långsiktig färdplan för framtidens hälso- och sjukvård skulle se ut.

”Taktpinnen gick över till den nya M-SD-ledningen i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan blev det tyst.”
Magnus Johansson (S) och Karin Nordvall (C)

Men i somras stod det klart att Region Blekinge skulle få en ny SD-ledd ledning. Taktpinnen gick över till den nya M-SD-ledningen i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan blev det tyst. Vi har inte hört ett knyst om det fortsatta arbetet med en färdplan.

Så nu ställer vi frågan här, till nämndens nya ledning; ordföranden Anders Lund (M) och 1e vice ordföranden Björn T Nurhadi (SD) - hur kommer ni att ta detta arbete vidare?

Vi vet att det är många som undrar, både inom Regionens egna verksamheter och i kommunernas vård- och omsorgsenheter. Givetvis även patienter och Blekingebor.

Det är viktigt att många röster hörs i dessa frågor. I slutet av sommaren kom ett exempel när tidigare chefen på kirurgkliniken Göran Dellgren menade att Blekinge behöver koncentrera sin sjukhusvård för att på bättre sätt bygga upp kompetens och effektiviteten på båda våra sjukhus. Vi ser gärna att Göran Dellgrens röst följs av flera, såväl inifrån verksamheten som från patientföreningar och medborgare i allmänhet.

I närtid har vi sett flera exempel på att det nya SD-ledda styret helt enkelt låtit meddela helt ny riktning på flera strategiskt viktiga frågor för regionens utveckling. Därmed ersätts en ambition om en bred politisk process för att skapa politisk stabilitet och långsiktighet utav en sluten process, där ett fåtal personer runt bordet använder vårdens, och regionens, framtida utveckling som spelkort i ett förhandlingsspel för att komma åt makten i Regionen.

Under tiden blir andelen äldre större, primärvården lider av kapacitetsbrist och osäkerheten om vilken väg politikern tänker ta växer. Förlorare är Blekinges sjukvård. De enda vinnarna tycks vara de personer som i slutna mötesrum satt och förhandlade fram Juniavtalet.

Magnus Johansson (S)

2:e vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Karin Nordvall (C)

Ledamot

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons