Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Släpp solenergin lös!

Sverige behöver mer el och ju snabbare desto bättre. Näringslivet skriker efter ökad produktion och lägre elpriser.
Energi • Publicerad 29 januari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Solen, en bra energikälla tycker Centerpartiet i Sölvesborg
Solen, en bra energikälla tycker Centerpartiet i SölvesborgFoto: Katarina Karlsson

Vi behöver agera fort, företagen behöver rätt förutsättningar för att kunna konkurrera om de gröna jobben när världen nu ställer om.

Det är därför enigheten inom näringslivet om vikten av de svenska klimatmålen till 2030 är så total.

Annons

Vi behöver därför all kraft vi kan få, oavsett kraftslag. Den produktion som då går snabbast att bygga ut är solenergin som kan byggas på 12–18 månader.

”Vi behöver därför all kraft vi kan få, oavsett kraftslag. Den produktion som då går snabbast att bygga ut är solenergin som kan byggas på 12–18 månader. ”
Ronny Berggren och Ulf Svensson, Centerpartiet, Sölvesborg.

Sverige har, trots vårt nordliga läge, fantastiska förutsättningar för solenergi. Med en relativt god instrålning, ett kyligare klimat och periodvisa regn som spolar rent panelerna så har vi lika goda förutsättningar som exempelvis Tyskland för solelsproduktion

Just nu sker det stora satsningar i våra grannkommuner Hässleholm och Kristianstad på etablering av nya solparker i kombination med batterilager och i Sjöbo produceras solenergi vars överskott även omvandlas till gas.

I Blekinges kommuner finns redan ett antal solparker igång men det behövs flera.

I Sölvesborgs kommun borde det vara ett ypperligt tillfälle att etablera solparker i kombination med batterilager på exempelvis några av de nedlagda minkgårdarna. Det skulle dessutom innebära ett efterlängtat tillskott till markägarna av de nedlagda gårdar.

I samband med parker kan den biologiska mångfalden öka och betande djur, som exempelvis får, passar utmärkt ihop med en ökad livsmedelsproduktion. Jordbruksmark hålls öppen och levande.

För lantbruket som är en hårt pressad bransch kan dessutom etablering av solparker ge en tryggad intäkt som säkrar även den övriga verksamheten på gården.

Centerpartiet i Sölvesborg vill att kommunen etablerar kontakt med företag som är villiga att investera och tar kontakt med lämpliga markägare i kommunen så att vi får samma fart på snabb ny elenergi som i våra närliggande kommuner och regioner.

Det finns fem huvudsakliga anledningar till att satsa på solenergi-batteri parker:

1. Snabbt och billigt att bygga

Annons

Att bygga en större solcellspark tar cirka 12-18 månader, inkluderat tid för förberedelser. I jämförelse med många andra energikällor är solenergi den snabbaste energikällan att bygga.

Den korta tiden bidrar även till att kostnaden för byggnationen är relativt låg.

2. Producerar när vi förbrukar

Eftersom dem flesta fabriker, skolor och kontor är igång under dygnets ljusa timmar stämmer alltså solenergins produktionskurva mycket väl överens med kurvan över elförbrukningen.

3. Producerar när kärnkraften har revision

Vanligtvis brukar kärnkraftverkens reaktorer stänga ner under sommarmånaderna för planerade revisionsstopp. Det är också på sommarhalvåret som solceller av naturliga skäl producerar som mest energi.

Med mer solenergi kan man avlasta elnätet bättre när kärnkraftverken inte producerar lika mycket.

4. Producerar när det inte blåser

Vid högtryck på sommaren producerar solenergin maximalt med energi. Detta sammanfaller oftast med när det blåser minimalt. Under vår- och höstmånaderna när det blåser mycket är vindkraft effektivt och producerar mycket energi.

Solenergi är ett bra komplement som producerar när vindkraften inte gör det.

Annons

5. Sparar energi i vattenmagasinen

Precis som sol- och vindkraft är vattenkraft väderberoende, ju mer nederbörd desto bättre. När somrarna är torra är det bra att kunna spara på de resurser som finns. Med en utbyggnad av solenergi är det möjligt att spara på vatten i magasin och dammar till vintern.

Det finns all anledning att som Centerpartiet vill, släppa lös solenergin!

Ronny Berggren och Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons