Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Staten måste ta ansvar för kontanterna

Det finns ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering, inte minst för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap.
Kontanter • Publicerad 29 januari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nina Wenning, VD Bankomat
Nina Wenning, VD BankomatFoto: Bankomat

I dag upprätthålls kontanthanteringen till största del av marknaden. Men när efterfrågan på kontanter minskar så försvagas incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter. Många företag som erbjuder kontanttjänster har därför dragit ner på sin verksamhet.

Mot den bakgrunden fick utredningen Staten och betalningarna i uppdrag att se över vilket ansvar staten ska ha för kontanthanteringen. Utredningen presenterades våren 2023 och under hösten lämnade remissinstanser synpunkter.

Annons

Bankomat har nu sammanställt remissinstansernas ställningstaganden och det är två frågor som särskilt engagerar.

1. Statens ansvar. Utredningen anser att staten bör ta ett större ansvar för kontanterna, men att det ändå är privata företag som ska erbjuda kontanttjänster. Här anser flera remissinstanser att staten ska ta ett större finansiellt ansvar för kontanthanteringen än vad utredningen föreslår.

2. Lagkrav på handeln. Utredningen föreslår ett lagkrav på offentliga verksamheter och apotek att ta emot kontant betalning, men vill inte se en generell skyldighet att hantera kontanter. Förslaget splittrar remissinstanserna, där ungefär lika många ställer sig positiva som negativa till ett brett lagkrav på att hantera kontanter.

I dag är tre delar av kontantkedjan särskilt sårbara. Det finns i dag få möjligheter att betala räkningar med kontanter. Det finns bara ett företag som erbjuder värdehantering. Och allt fler handlare slutar att ta emot kontanter.

Bankomat anser att staten behöver ta ett större ansvar än tidigare för dessa tre sårbara delar av kontantkedjan, samtidigt som privata företag också bör ta samhällsansvar.

”Bankomat anser att staten behöver ta ett större ansvar än tidigare för dessa tre sårbara delar av kontantkedjan, samtidigt som privata företag också bör ta samhällsansvar.”
Nina Wenning, Bankomat

Det huvudsakliga finansiella ansvaret för att upprätthålla en samhällsviktig infrastruktur med svag kommersiell bärkraft ligger dock på staten.

Bankomat anser vidare att ett generellt krav på handeln att ta emot kontanter är fel väg att gå, då det redan har blivit både dyrt och krångligt för handlare att hantera kontanter. I stället bör handeln ta ansvar genom självreglering samtidigt som staten bör införa incitament som gör det mer attraktivt för handeln att hantera kontanter.

Den 12 januari tillsatte regeringen en ny utredning, där utredaren Dennis Dioukarev har frihet att föreslå fler åtgärder för att stärka kontanthanteringen i samhället.

Bankomats förhoppning är att den nya utredningen kommer att gå längre än Staten och betalningarna och tydliggöra hur staten ska ta ett större finansiellt ansvar för kontanthanteringen.

Nina Wenning, vd Bankomat AB

Annons
Annons
Annons
Annons