Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Sydostlänken viktigast

Just nu sitter kommuner och regioner och behandlar yttranden på Trafikverkets förslag till plan för hur de 876 miljarder som ska investeras i vår gemensamma infrastruktur ska fördelas.
Publicerad 9 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Blekinge behöver Sydostlänken och måste därför agera enigt och kraftfullt.
Blekinge behöver Sydostlänken och måste därför agera enigt och kraftfullt.Foto: Gunnel Persson

I den nuvarande planen som presenterades i juni 2018 fick Blekinge bra utdelning. Viktiga investeringar på E22 fanns med och så äntligen också den så viktiga Sydostlänken som ska knyta ihop Blekinge Kustbana med Södra stambanan och därmed göra det möjligt att transportera gods på järnväg till och från hamnarna i Blekinge. Men också för att öka pendlingsmöjligheterna och därmed skapa större arbetsmarknadsregioner.

Såväl Sydostlänken som E22an sträckning mellan Ronneby Öst och Nättraby finns med i Trafikverkets förslag men framskjutna i tiden. Några nya objekt i Blekinge finns inte med alls.

Annons

Nu är det viktigt att vi i Blekinge samlar oss kring vad vi tycker är viktigast att driva och gör det med en enad och stark röst.

Ansvaret för att samordna Blekinge ligger på regionstyrelsens ordförande Lennarth Förberg (M). För oss socialdemokrater är det viktigast att Sydostlänken byggs enligt den tidsplan som anges i planen från 2018. Detta för att det sakligt sett är en viktig del i södra Sveriges hårt belastade järnvägsnät.

Men också för att stora industrier, som exempelvis Volvo i Olofström, faktiskt räknade med att angiven tidtabell skulle hålla. Att lagt kort ligger i denna typ av stora investeringar är oerhört viktigt för att industrin sedan ska kunna göra sina investeringar i produktionsanläggningar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har sagt att det kommer att göras ändringar i Trafikverkets förslag till plan. Därför är det nu viktigt att vi samlat ger goda argument för varför regeringen ska göra en annan bedömning än Trafikverket och besluta att Sydostlänken ska byggas enligt nuvarande tidsplan.

Vi ska också vara väldigt tydliga med att den nya järnvägen ska anslutas till Blekinge Kustbana så vi möjliggör godstransporter såväl öster ut som väster ut. Det är först då vi får ut maximal effekt av en så här stor investering.

Såväl gods- som passagerartrafik kommer att öka på landets järnvägar. Den nya fasta förbindelsen över Fehmarn Bält mellan Danmark och Tyskland innebär en stor ökning av antalet godståg in och ut via Öresundsbron. En redan hårt ansträngd järnväg i Skåne får därmed ett än högre tryck.

För att öka kapaciteten behövs hamnarna i Blekinge för att föra ut gods vidare ut i Europa och Världen. Därmed skapas en helt ny systemlösning för godsflödena ut och in ur Sverige vilket är av stort nationellt intresse.

”Nu är det viktigt att vi i Blekinge samlar oss kring vad vi tycker är viktigast att driva och gör det med en enad och stark röst.”
Christina Mattisson och Magnus Johansson, socialdemokraterna

Politik handlar om att vilja. Men det handlar också om att välja. För oss är även E22 mellan Ronneby och Nättraby viktig för att undvika köer och snabba upp restiderna. Likaså skulle vi gärna påbörja uträtning av Kustbanan. Men just nu menar vi att bygga Sydostlänken enligt nu gällande tidsplan är det allra viktigaste.

Vi hoppas att vi kan få en politisk enighet Blekinge om detta.

Christina Mattisson (S), regionråd i opposition

Annons

Magnus Johansson (S), regionråd i opposition

Annons
Annons
Annons
Annons