Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Tidöpartierna motarbetar folkbildningen

Förra veckan gick SD-regeringen ut med att anslagen till studieförbunden runt om i Sverige kommer att minska med nära en tredjedel. Vi socialdemokrater är djupt kritiska till denna minskning av anslag men också till hur Tidöpartierna aktivt arbetar emot folkbildningen i Sverige. Det är en alarmerande utveckling vi nu ser och med dessa nedskärningar låter de tiotusentals människors möjlighet till utbildning och bildning gå förlorad.
Folkbildning • Publicerad 27 september 2023 • Uppdaterad 28 september 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Magnus Manhammar, socialdemokratisk riksdagsledamot, vill att vi står upp för folkbildningen.
Magnus Manhammar, socialdemokratisk riksdagsledamot, vill att vi står upp för folkbildningen.Foto: Mattias Mattisson

För att fullt ut förstå vikten av studieförbunden och de faror som neddragningen av anslag innebär, måste vi blicka tillbaka i historien. Studieförbunden har varit en oskiljaktig del av Sveriges utveckling i över hundra år, och deras betydelse för vårt samhälle kan inte överskattas.

I början av 1900-talet, när Sverige stod inför en omvälvande tid av social och politisk förändring, spelade studieförbunden en central roll. De blev bastioner för kunskap, samtal och utbildning för alla, oavsett plånbok. Det var i studieförbunden som många av de grundläggande demokratiska principerna formades och diskuterades, och de bidrog till att stärka den svenska demokratin. De har fortfarande den rollen idag, något som vi inte minst ser i den aktiva roll de har för att bidra med möjligheter för människor till att tillgodoskatta sig utbildning oavsett var i Sverige man bor. Vi vet också att studieförbunden består av en myriad av förbund grundade i olika ideal, idéer och traditioner. De är vår demokrati i sitt yttersta.

”Den här typen av nedskärningar för Sveriges alla studieförbund hotar inte bara bildningen utan också Sveriges utveckling i stort.”
Magnus Manhammar, socialdemokratisk riksdagsledamot
Annons

Studieförbunden har bidragit till att forma Sverige till det öppna, demokratiska samhälle vi har idag. Den här typen av nedskärningar för Sveriges alla studieförbund hotar inte bara bildningen utan också Sveriges utveckling i stort. För många är studieförbunden en väg in till ett jobb, ibland en väg in till det svenska språket, ibland är det scenen för ett nationellt musikunder. Vi har studieförbunden att tacka för mycket av den framgång som Sverige åtnjutit.

Det är även oroande att regeringen har valt att dra ner på anslagen innan resultaten av folkbildningsutredningen har presenterats, en utredning den här regeringen själva gett ett utökat uppdrag till. Detta visar på en bristande konsekvensanalys och en okänslighet för den genomgripande påverkan detta kan ha på folkbildningen i Sverige. Att inte invänta utredningens slutsatser underminerar processen och riskerar att låsa fast oss i politiska beslut som kan visa sig vara mycket skadliga på lång sikt.

Neddragningen av anslag till studieförbunden visar åter igen att det är Sverigedemokraterna som styr den här regeringen. Nu ser vi hur den här regeringen med SD i ledet begränsar människors möjlighet att bilda sig och aktivt delta i det demokratiska samtalet. Det är en farlig utveckling som underminerar inte bara vår bildning utan också våra demokratiska grundprinciper.

Det är dags att stå upp för folkbildningen och värna den unika position den har i vårt samhälle. Men vi behöver även återigen ställa Liberalerna till svars för hur de ger vika för Sverigedemokraterna och driver på en politik som aktivt arbetar emot oliktänkande och försvårar för alla de demokratiska krafter som bidrar inte bara till bildning utan också utbildning och arbete. Med SD-regeringen får vi ett farligare och fattigare samhälle.

Magnus Manhammar

Riksdagsledamot i Kulturutskottet med ansvar för folkbildningsfrågor (S)

Annons
Annons
Annons
Annons