Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Debatt: Vad är sant om Tärnö?

Genmäle på Malin Erikssons debattartikel om Karlshamns Konsekvensanalys, Sydöstran 2 november:
Tärnö • Publicerad 13 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Malin Eriksson på Destination Tärnö har fel hävdar debattören Bengt Borr.Foto: Nellie Christiansson

För mig är det viktigt att man i en debatt håller sig till sanningen. Får man slira lite på sanningen? Kanske, men då får man räkna med mothugg.

”För mig är det viktigt att man i en debatt håller sig till sanningen. Får man slira lite på sanningen? Kanske, men då får man räkna med mothugg.”
Bengt Borr

Nedan kommer jag att kommentera såväl debattartikeln som senaste tidens artiklar om Tärnö.

Annons

Jag tycker också att det befogat att göra en omvänd konsekvensanalys – hur ser konsekvenserna ut för Destination Tärnö?

Inledningsvis måste ändå frågan ställas; vad är Destination Tärnö? Är det ett varumärke? I så fall, är det till Tärnö Kroken AB, ett bolag ägt av Peter Svensson? Eller är det en bifirma till nämnda bolag? Kanske en enskild firma? Eller är det bara hitte-på?

Nåväl, det har måhända inte så stor betydelse för nedanstående.

Malin inleder sin debattartikel med att berätta att de, Destination Tärnö, har skapat momsintäkter till kommunen. Nu är det så att moms är ingen kommunal inkomstkälla utan tillfaller staten.

Vid ett flertal tillfällen, såväl i debattartikeln som i andra artiklar, svänger sig Malin med obekräftade eller obevisade påståenden som om de vore självklara sanningar.

Destination Tärnö har enligt Malin Eriksson:

 förstärkt marknadsbilden av Blekinge

 ökat turistbesöken på Tärnö med 500%

 bidragit med sysselsättning för närmare 30 personer

 gjort Tärnö känt långt utanför Blekinge

Annons

 gjort Tärnö till det självklara valet både för kommunnära, nationella och internationella turister

Det är inte småpotatis, det Destination Tärnö tar äran åt sig för! Men hur sanna är påståendena?

Kan Destination Tärnö verkligen visa att marknadsbilden av Blekinge har förstärkts, att turistbesöken ökat med 500%, att Tärnö blivit känt långt utanför Blekinge eller att Tärnö blivit det självklara valet för kommunnära, nationella och internationella turister?

Troligen inte! Uttalandena visar snarare desperata drag för att stärka sin egenbild.

Destination Tärnö har under de senaste tre åren hyrt ut sjöstugorna, lägenheterna i Lärarbostaden och sina glamping-tält.

Destination Tärnö har uppskattningsvis kunnat hantera maximalt 2.000 gästnätter per år. Turister som kommit ut via färjetrafiken har ökat från år 2020, 9.500 passagerare, till år 2023, 16.500 passagerare. Detta ger en ökning på 78 %.

Var har Malin fått 500 % ifrån?

Malin Eriksson har, i sin debattartikel, rätt i att Tärnö Kroken AB, och/eller Peter Svensson, är part i ett nyttjanderättsavtal som ger dem rätt att bedriva verksamhet på kommunens fastigheter på Tärnö. Avtalet är löpande med 9 månaders uppsägning.

Däremot har Malin fel när hon påstår att de har besittningsrätt. Ur avtalet; ”Detta avtal är inte förenat med något besittningsskydd.”

Förmodligen menar Malin att de enligt avtalet har rätt att utnyttja byggnaderna. Det är ett vårdslöst sätt att uttrycka sig.

Annons

Däremot, vilket blir synnerligen intressant, är avtalets innebörd om vad Tärnö Kroken/Peter

Svensson ska göra. I avtalet står ordagrant: ”Ändamålet med upplåtelsen är att driva uthyrningsverksamhet samt att påbörja verksamhet i huvudsaklig överensstämmelse med lämnat anbud.”

Låt oss då titta på vad Tärnö Kroken AB/Peter Svensson lovade/hade som målsättning i sitt anbud, de skriver:

 de ska utöka antalet båtplatser vid Postbryggan

 anordna utställning för lokala hantverkare i anslutning till Postbryggan

 göra om Lärarbostaden till sjökrog

 bygga om Bygdegården till vandrarhem

 göra Saltboden till museum

 starta gårdsbutik i gamla kiosken med närproducerade grönsaker, nybakat bröd och enklare café

 erbjuda vattenaktiviteter nere vid Sandvik

Annons

Vad har då, under tre års tid, verkligen blivit gjort? Eller inte gjort?

Sjöstugorna har renoverats och skärgårdstrafikens väntutrymme vid Postbryggan har, trots protester från resenärer, blivit glasskiosk.

Men

 Antalet båtplatser har minskat eftersom vissa platser reserverats för gäster till sjöstugorna.

 Någon utställning för hantverkare har inte synts till.

 Lärarbostaden har inte ändrat karaktär. Således finns ingen sjökrog eller annan ordentlig restaurang i Svenssons regi

 Inget vandrarhem i bygdegården

 Inget museum

 Ingen gårdsbutik, bageri eller cafe

 Inga vattenaktiviteter i Sandvik

Annons

Malin skriver i debattartikeln att man drivit tillfällig restaurang. Det stämmer att man under 2021 och 2023 haft en tältrestaurang. Kanske inget fel i detta men kontinuiteten har saknats.

Malin skriver också att man bidragit med sysselsättning åt närmare 30 personer.

Av Tärnö Kroken AB:s årsredovisning per 30/4 2022, vari sommaren 2021 ingår, uppges omsättningen till drygt 1 mkr samt att bolaget inte haft anställd personal.

Vid denna tidpunkt var Peter Svensson inte registrerad för arbetsgivaravgifter.

Så hyran från fyra sjöstugor och två lägenheter i Lärarbostaden, intäkter från två eller tre glampingtält och tillfällig restaurang med, enligt Malin, massor av gäster, har resulterat i bara 1 mkrs omsättning?

Var och hur har anställd personal och skolungdomarna fått lön? Vem har betalt arbetsgivaravgifter? För varken Tärnö Kroken eller Peter Svensson har gjort det!!

I flera andra artiklar säger Malin och Peter att de investerat 7 mkr på Tärnö. Om de ska ha ersättning av kommunen så småningom behöver detta naturligtvis styrkas.

Rimligen bör investeringarna också ha godkänts av kommunen. För oss som bor härute och dagligen ser vad som händer verkar 7 mkr onekligen överdrivet.

En lyxig taxibåt, som bara verkar användas för gäster till Destination Tärnö, ytterligare två småbåtar, uppfräschning av sjöbodarna och lärarbostaden, trädäck till glampingtälten, en fyrhjuling och ett par elmopeder kan svårligen komma upp i 7 mkr.

I debatten har förekommit citat om att man inte vågar satsa om man inte äger fastigheterna.

Annons

Men ett nyttjanderättsavtal som garanterar att man får tillbaka sina investeringar när/om avtalet upphör är bättre än investeringar i egna fastigheter eftersom man är garanterad att få ersättning för gjorda investeringar. Under tiden kan man driva verksamhet i enlighet med sin

målsättning.

Möjligen kan finansieringen vålla problem men det har inte åberopats.

Innan kommunen valde att sälja fastigheterna så gjordes en konsultutredning avseende byggnadernas status. Bygdegården dömdes ut, ansågs hälsovådlig då den luktade mögel, varvid konsulten föreslog att den skulle rivas och återuppbyggas. Delar av byggnaden har iordningställts av Destination Tärnö och upplåtits till övernattning för de skolungdomar som jobbat i verksamheten.

Har Destination Tärnö sanerat byggnaden från allt mögel eftersom de låtit ungdomar sova där? Är detta ansvarsfullt? Och hur är det med arbetsmiljö-tänket?

Låt oss slutligen göra en omvänd konsekvensanalys. Vad har Destination Tärnö förlorat på att affären inte genomförs?

Man har kvar ett nyttjanderättsavtal som ger dem rätt att driva verksamhet, allt i enlighet med sina ambitioner. Verksamheten är dessutom garanterad vad gäller investeringar, man får tillbaka allt om/när avtalet upphör.

På minussidan står bara det faktum att privatpersonen Peter Svensson, som var avtalspart i köpehandlingarna, inte kan tjäna pengar på eventuell värdestegring, avstyckning eller försäljning.

För det är nämligen så att alla villkor som är inskrivna i avtalsutkastet faller samma dag som lagfart beviljas. Kommunen kan därmed inte påverka vad som händer efter genomfört köp.

För det kan väl inte vara så att det var just avstyckning eller försäljning som var Peter Svenssons huvudsyfte?

Annons

Tack och lov häver det nya styret nu tidigare beslut i Kommunfullmäktige.

Bengt Borr, Året-runt-boende på Tärnö

Annons
Annons
Annons
Annons