Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Frivilliga turer med betalt hela arbetsdagen

Frågan om delade turer har länge varit aktuell. I avtalsrörelsen 2013 kom fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, dåvarande SKL, överens om att sammanhållen arbetstid skulle eftersträvas.
Publicerad 4 april 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Viveka Söderdahl (V) (bilden) och Bo Persson föreslår frivilliga turer inom omsorgen.
Viveka Söderdahl (V) (bilden) och Bo Persson föreslår frivilliga turer inom omsorgen.Foto: Gunnel Persson

Trots detta är användandet av delade turer kvar i många kommuner. I en enkät som genomfördes av tidningen Kommunalarbetaren i mars 2019 angav 67 procent av de 243 svarande kommunerna att delade turer förekommer i deras verksamheter. Enligt statistik från LO arbetar omkring 150 000 personer i Sverige delade turer. Majoriteten är kvinnor, framför allt inom äldrevården och kollektivtrafiken, men också exempelvis restaurang.

Delade turer innebär långa arbetsdagar upphackade i två delar och med en flera timmar lång obetald rast mitt på dagen. Denna tid upplevs som arbetstid, då det är svårt att använda tid mellan pass till privatliv.

Annons

För kommunerna handlar det om pengar. Grundbemanningen på arbetsplatsen inte är tillräckligt hög för att ge anställda sammanhållen arbetstid.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, går Sveriges kommuner en dyster framtid till mötes, med stora underskott om inget görs. Redan i år har en majoritet av Sveriges kommuner en ansträngd ekonomisk situation och Vänsterpartiet befarar att kommunernas ekonomiska utveckling kan göra att arbetet med att få bort delade turer helt stannar av, eller i värsta fall går åt helt fel håll.

Vänsterpartiet strävar efter en sammanhållen arbetstid utan delade turer. Ingen ska tvingas till uppdelade arbetsdagar med långa obetalda avbrott i mitten. Därför föreslår Vänsterpartiet nu en modell för kommunalt anställda där delade turer ska vara frivilliga och där den som har en delad tur får betalt under avbrottet mellan turerna, den så kallade uppehållstiden. Ersättningsnivån under uppehållstiden bör förhandlas mellan parterna, likaså om det ska vara möjligt att ta ut ersättningen i tid och/eller pengar.

En effekt av att ta bort delade turer är ofta att personalen får betala med tätare helgarbete. Att införa frivilliga delade turer innebär inte samma risk för den typen av negativa bieffekter, då scheman inte behöver anpassas i lika stor utsträckning.

Modellen med frivilligt delade turer planerar Vänsterpartiet att driva i kommunerna. Ingen kommunalt anställd ska tvingas arbeta delade turer. Den som frivilligt väljer att göra det ska få betalt för tiden den måste vänta mellan turerna.

Vänsterpartiet är berett att skjuta till medel i statsbudgeten för att bidra till att detta införs i kommuner runt om i landet. Vi ser detta som en möjlighet för kommunerna att bli en bättre arbetsgivare genom att erbjuda bättre anställningsvillkor i välfärden. I slutändan är det upp till parterna att komma överens om de exakta formerna för modellen.

I Söderhamn bestämde sig kommunen nyligen för att införa ett system med frivilliga delade turer. Modellen togs fram i samråd mellan kommunen och de anställda och innebär att personalen får välja om den vill ha delade turer och då få betalt för tiden mellan passen. Ersättningen betalas ut för de arbetspass som under dagen har en uppehållstid som överskrider en timma. Kommunal Söderhamn har även ställt sig bakom modellen.

Arbetstagaren samtycker skriftligen till att arbeta frivilliga delade turer och avtalet gäller till dess att den anställda säger upp det, med en uppsägningstid på tre månader. Den arbetstagare som väljer att arbeta delade turer får kompensation i form av en uppehållsersättning på 70 procent av timlönen. Arbetstagaren kan välja att ta ut ersättning i tid eller ekonomisk ersättning. Beräknat på snittlön blir det 106,90 kronor per timma eller 42 minuter per timma. Antalet delade turer i den anställdas schema bestäms utifrån verksamhetens behov och i dialog med arbetstagare och enhetschef.

Om Söderhamn kan införa det nya systemet helt utan att behöva anställa extra personal skulle det kosta ungefär 2,3 mnkr extra per år. Detta i jämförelse med den beräknade kostnaden på 25 mnkr, som det skulle kosta att helt avskaffa delade turer i Söderhamns kommun. I Sölvesborgs kommun skulle det med samma beräkning bli en kostnad på ca 1.7 mnkr om vi inför Söderhamnsmodellen. Vi föreslår att vi använder de ny välfärdspengarna till bland annat detta.

Viveka Söderdahl

Annons

Bo Persson

Ledamöter i omsorgsnämnden

Vänsterpartiet i Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons