Goda klimatnyheter från USA

Lars Almström ,

Den snabbt växande amerikanska klimatorganisationen Citizens Climate Lobby (CCL) samlade nyligen över 800 medlemmar i Washington. Över 500 möten med tjänstemän och ledamöter från kongressens båda partier genomfördes och rapporterna är mycket uppmuntrande.

CCL:s medlemmar lade nämligen fram ett politiskt förslag som får ekonomin att växa, ökar sysselsättningen - och minskar luftföroreningarna.

De föreslog en stigande koldioxidavgift på fossila bränslen och att dela ut hela intäkten från denna avgift varje månad, i lika stora delar till varje vuxen medborgare

En studie som genomförts av prognosföretaget REMI visar att just detta politiska förslag skulle halvera USA:s koldioxidutsläpp på 20 år, öka den disponibla inkomsten, skapa 2,8 miljoner nya jobb och rädda 227 000 liv tack vare minskade luftföroreningar.

Och hur mottogs detta av republikanerna i kongressen?

Det mest hoppingivande var att republikanerna nästan utan undantag visade stort intresse. Både tjänstemän och ledamöter var mer intresserade av att diskutera lösningar än att debattera själva klimatvetenskapen.

Kanske detta berodde på att CCL:s förslag inte höjer skatterna och inte handlar om fler förbud och regler, dvs sådant som republikaner ogillar. Tvärtom, CCL:s förslag är marknadsbaserat, stimulerar ekonomin och skapar fler jobb genom att ge pengarna till personer som kommer att använda dem.

Årets CCL-samling i Washington ger därför nytt hopp: chansen att USA:s republikaner ska engagera sig i klimatfrågan har aldrig varit större.