Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Ålderdomsproblemet

Numera poängteras allt oftare ”problemet” med att en allt större andel av befolkningen är pensionärer. I Ronneby kommun är andelen 65 år fyllda numera över 25 procent. Om något år nås 30 procent.
Invandring • Publicerad 14 mars 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fler äldre kräver fler yngre. Exempelvis invandrare.
Fler äldre kräver fler yngre. Exempelvis invandrare.Foto: ERIK G SVENSSON

Numera poängteras allt oftare ”problemet” med att en allt större andel av befolkningen är pensionärer. I Ronneby kommun är andelen 65 år fyllda numera över 25 procent. Om något år nås 30 procent.

För en enskild kommun skall andelen äldre sakna betydelse. Förvisso kostar äldreomsorgen mer om en kommun har en stor andel äldre, men skatteutjämningssystemet kompenserar till sista kronan. Åtminstone är det tänkt att det skall vara så.

Annons

På nationell nivå har det naturligtvis betydelse om den förvärvsarbetande befolkningens andel sjunker. Avgifterna för framtida pensioner måste höjas, måhända också skatterna för att bekosta sjukvården.

Det kan betonas att om vi för Ronneby ser på gruppen ”födda i Sverige av två föräldrar födda i Sverige” är andelen personer 65 år fyllda redan över 30 procent. Andelen i åldrarna 0-14 år är 15 procent. Nativiteten är så låg att utan inflyttning kommer befolkningstalet att sjunka.

”Kommunens räddning, delvis också dess problem, är invandringen.”
Sune Håkansson

Kommunens räddning, delvis också dess problem, är invandringen. Totalt sett är 22 procent av invånarna födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Invandrarna har en avsevärt högre nativitet.

Bland pensionärerna tillhör endast åtta procent denna grupp. Innebörden är att många förvärvsarbetande invandrare starkt bidrar till att betala pensioner och äldreomsorg för den ”helsvenska” befolkningen.

Problemet kan vara att 31 procent, nära nog vart tredje barn, i åldrarna 0-14 år tillhör gruppen födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. För många av dem torde svenskan inte vara det mest talade språket. Integrationen kräver att de lär sig svenska, men forskningen säger att det kräver att man först lär sig det egna modersmålet. Det är därför hemspråksundervisningen är så viktig, men den kostar pengar.

Sverigedemokraterna torde vara det mest invandringsnegativa partiet, även om andra partier efterhand närmat sig i åsikterna. Kvar står frågan: Hur hade Ronneby sett ut om vi hade haft 5000 färre invandrare, inklusive de som är födda i Sverige av två utlandsfödda föräldrar? Min bedömning är att Ronneby då varit en kommun i en djup kris.

Forskningen säger, exempelvis Jan Ekberg i dennes avhandling, att invandring är positiv för ett land, förutsatt att invandrarna kan integreras och snabbt komma i arbete.

Krisen i Ukraina kan ge en ny flyktingvåg, med nya problem.

Sune Håkansson

Annons
Annons
Annons
Annons