Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Är verkligen Ronneby så ineffektivt?

Det har fattats olika beslut om äldreomsorgen i Ronneby, i synnerhet när det gäller himmen. Besluten har ingalunda varit eniga. Ett skäl till oenigheten har varit att den styrande högersidan förespråkat att riskkapitalisterna skall ha hand om en allt större del av verksamhet, som kommunen tidigare har haft hand om. Därtill har diskussionen gällt placeringarna. Grannarna är inte alltid nöjda.
Ronneby • Publicerad 7 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad som ska hända med Lindebo är en av Sune Håkanssons frågor.
Vad som ska hända med Lindebo är en av Sune Håkanssons frågor.Foto: Andreas Blomlöf

Nu finns det likväl ett aktuellt beslut. Ett privat företag har fått bygglov i Bräkne-Hoby. Tanken är att bygga, och driva, ett äldreboende om 50 lägenheter. Lägenheterna skall vara 30-32 kvadratmeter och ha 1 rum + pentry, men också en större tillgänglighetsanpassad toalett med dusch.

Beslutet i byggnadsnämnden var inte enhälligt. Hillevi Andersson (C) yrkade bifall, medan Ulrik Lindqvist (S), också han från Bräkne-Hoby, yrkade avslag.

Annons

Det kan ta tid innan det är dags för inflyttning. Grannarna kan åter överklaga. Helt säkert är det inte att byggnationen följer befintlig plan.

Företaget har redan en gång köpt tomten. Min tolkning är att detta nu är historia. Köpet har gått tillbaka, ty byggnationen skulle vara påbörjad före den 1 juni i år. Så blev det inte.

Därför torde det bli en ny runda i kommunfullmäktige. Frågan gäller, återigen: Är Ronneby kommun så ineffektiv, som de styrande påstår? Kan man, i så fall, inte höja den kommunala effektiviteten.

Kvar finns också frågan: Vad göra med det befintliga äldreboendet, Lindebo? Kommunen avser att sälja, står det i ett protokoll. Men Lindebo ägs av Ronnebyhus, som har en egen styrelse. Den mer eller mindre uttalade tanken är att Lindebo skall rustas upp, men omvandlas till trygghetsboende.

50 platser är fler än vad som kan förväntas behövas för det lokala behovet. Idag bor kringsvid 30 på Lindebo. Nu har våra äldre en relativt stor rörlighet. Många är i så dåligt skick att de knappast vet var de bor. Besök är ofta sällsynta. Ett nytt boende torde snabbt fyllas. Våra äldre vill bo bra. De anställda vill ha en bra arbetsmiljö.

”Ett ytterligare problem är att varken kommunledning eller berörd nämnd har offentliggjort hur man tänkt sig framtiden”
Sune Håkansson, Ronnebypartiet

Följden kan bli en snabb avveckling av det särskilda boendet på Backen i Backaryd. Bostäderna där är knappast anpassade för att vara ett särskilt boende. ”Gör om till trygghetsboende”, har det föreslagits. Redan nu är en del av bostäderna där trygghetsboende, men under det senaste året har det ofta funnits lediga lägenheter där.

Ett ytterligare problem är att varken kommunledning eller berörd nämnd har offentliggjort hur man tänkt sig framtiden. Det finns avställda lägenheter på Olsgården i Kallinge, Vidablick har två tomma våningsplan. Är det då troligt att det byggs nytt i Johannishus?

Om det byggs fler lägenheter för våra äldre påverkas hela bostadsmarknaden. Ronnebyhus redovisar just nu fler lediga lägenheter än på länge. Många villor är till salu, till priser så låga att få finner det lockande att bygga nytt.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet

Annons
Annons
Annons
Annons