Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Arbetsmarknadscentrum hela kommunens angelägenhet

Verksamhetsförändring för kommunens arbetsmarknadscentrum vid Bubbetorps gård bör avgöras i kommunfullmäktige.
Karlskrona • Publicerad 30 oktober 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Centerpartiets distriktsordförande Magnus Larsson.
Centerpartiets distriktsordförande Magnus Larsson.Foto: centerpartiet

Centerpartiet tar i sin budget ställning för att utveckla verksamheterna vid Bubbetorps gård både gällande utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser. På Bubbetorp finns idag Karlskrona kommuns arbetsmarknadscentrum, för dig som är 16-65 år och arbetssökande.

Bubbetorps gård innefattar många lokaler och miljöer som möjliggör för att stärka och rusta personer som står långt från arbetsmarknaden. Verksamheten fungerar idag väl och visar goda resultat, där ett sjunkande ekonomiskt bistånd tyder på att allt fler når egen försörjning.

Annons

Bubbetorps gård omges av en vacker miljö som inbjuder till grön rehab. Verksamheten vid Bubbetorps gård är betydelsefull för hela Karlskrona kommun, genom att den servar och stöttar flera förvaltningar på olika sätt, t.ex. med flytt, café, snickeri och städ. Lokalerna underhålls och hyrs bland annat av förvaltningar och föreningar.

Karlskrona kommun äger Bubbetorps gård. Det möjliggör för kommunen att nyttja lokalerna på ett ännu bättre sätt genom att flytta mer av sin verksamhet dit, för att på så vis minska kostnader, exempelvis av hyror av lokaler som idag finns mer centralt.

”Centerpartiet ställer sig därför kritiska till att fatta beslut om att avveckla arbetsmarknadscentrum och privatisera verksamheten vid Bubbetorps gård innan en extern utredning och konsekvensanalys har gjorts.”
Magnus Larsson och Cecilia Runesson, Centerpartiet, Karlskrona

Centerpartiet ställer sig därför kritiska till att fatta beslut om att avveckla arbetsmarknadscentrum och privatisera verksamheten vid Bubbetorps gård innan en extern utredning och konsekvensanalys har gjorts.

Centerpartiet tycker verksamhetsförändringen av arbetsmarknadscentrum är en angelägenhet för hela kommunen, eftersom det berör flera förvaltningar och nämnder och därför bör avgöras i kommunfullmäktige. Utred frågan externt innan beslut, avvakta den statliga utredningen om kommunal aktivitetsplikt och låt alla berörda förvaltningar yttra sig i frågan. Arbetsmarknadscentrum är en fråga för kommunfullmäktige.

Magnus Larsson, gruppledare Centerpartiet, Karlskrona kommun

Cecilia Runesson, arbetsmarknadsnämnden, Karlskrona kommun

Annons
Annons
Annons
Annons