Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Avtalet med USA ger investeringar och fördjupat samarbete

Det försämrade säkerhetsläget i Europa är en konsekvens av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
DCA • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Camilla Brunsberg, moderat riksdagsledamot från Blekinge.
Camilla Brunsberg, moderat riksdagsledamot från Blekinge.Foto: Privat

Detta har omkullkastat tidigare förutsättningar och skapat nya utmaningar för svensk säkerhetspolitik. Förändringarna i det geopolitiska landskapet har gjort det nödvändigt att omvärdera Sveriges position och strategi.

Det försämrade säkerhetsläget innebär att Sverige snabbt behöver kunna agera på en komplex säkerhetsutveckling – enskilt och tillsammans med andra.

Annons

I ljuset av dessa omständigheter har Sverige sökt stärka sina internationella band för att bättre kunna möta dessa utmaningar.

Representanter från Sverige och USA har under 2023 förhandlat fram ett avtal som fördjupar försvarssamarbetet mellan våra länder. Detta avtal markerar ett viktigt steg framåt i att fördjupa de bilaterala förbindelserna och förstärker Sveriges försvarsförmåga.

Förhandlingarna rör ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA), som kommer att utgöra ett ramverk för det fortsatta försvarssamarbetet genom att reglera förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige.

Enligt USA är ett avtal som DCA en förutsättning för att de ska kunna göra investeringar och vara på plats i Sverige mer än för tillfälliga och kortare övningar. Ett DCA öppnar för ett ännu närmare samarbete med USA både bilateralt och inom ramen för Nato.

Avtalet specificerar strategiska platser för detta samarbete, vilket understryker dess betydelse. En av de utpekade anläggningarna i bilagan till avtalet är Blekinge flygflottilj F 17.

Denna plats är inte bara geografiskt viktig utan också symbolisk för det ökade samarbetet.

DCA-avtalet innebär att Försvarsmakten och dess amerikanska motsvarigheter lättare kan genomföra gemensamma aktiviteter på anläggningarna.

Vår bedömning är att den amerikanska närvaron stärker säkerheten lokalt i Blekinge och för hela Sverige. Detta är ett tydligt exempel på hur internationella partnerskap kan förstärka nationell säkerhet.

”Vår bedömning är att den amerikanska närvaron stärker säkerheten lokalt i Blekinge och för hela Sverige. Detta är ett tydligt exempel på hur internationella partnerskap kan förstärka nationell säkerhet.”
Camilla Brunsberg och Alexandra Anstrell, Moderaterna

Inom ramen för detta utökade samarbete spelar Hemvärnet en ovärderlig roll. Hemvärnet kommer att vara en viktig del i arbetet med utländska styrkor i Sverige. Genom att integrera lokala försvarsstyrkor med internationella partners stärks både den nationella försvarsförmågan och samarbetet med allierade.

Hemvärnet består av helt vanliga människor som försvarar Sverige efter jobbet. Deras engagemang och beredskap är en grundsten i det svenska försvaret.

Annons

De ingår i Försvarsmakten och är redo att försvara Sverige med kort varsel och lång uthållighet. I Blekinge finns många duktiga hemvärnssoldater. Deras närvaro och insatser ger en ökad trygghet för samhället.

För att fullfölja denna viktiga överenskommelse krävs dock formella steg. För att DCA avtalet ska träda i kraft krävs att riksdagen godkänner avtalet och beslutar om de författningsändringar som behövs för att genomföra det.

Detta parlamentariska steg är avgörande för avtalets framtid. Ett ikraftträdande bör kunna ske under slutet av 2024.

Detta arbete sker i en tid då Sverige står inför stora utmaningar och möjligheter. På grund av det brådskande arbetet med säkerhetsläget och regeringens prioritering av dessa frågor genomförs många moderata försvarsreformer och vallöften på löpande band.

Detta är ett tecken på det breda engagemanget för att stärka Sveriges försvar och säkerhet.

Genom en fortsatt dialog och samverkan kan vi stärka vår nationella säkerhet och bidra till en fredligare och tryggare värld för framtida generationer.

Camilla Brunsberg (M), riksdagsledamot Blekinge, försvarsutskottet

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot, försvarsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons