Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Balansera regionens besparingar bättre

Jag satt, som man så ofta gör, och bläddrade igenom Region Blekinges årsredovisningar.
Region Blekinge • Publicerad 3 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Färre administratörer och fler patientnära anställda kanske vore något för Region Blekinge?
Färre administratörer och fler patientnära anställda kanske vore något för Region Blekinge?Foto: Jessica Gow/TT

Under min genomgång av Region Blekinges årsredovisningar framträdde för mig en uppenbar obalans i fördelningen av resurser.

Med ett förväntat underskott på nästan en halv miljard, som tidigare rapporterats,är det inte hållbart att vissa sektorer inom organisationen verkar belasta budgeten oproportionerligt i förhållande till kärnuppdraget, att leverera vård och omsorg.

Annons

Genom en närmare titt på siffrorna i regionens årsredovisningar ska jag nu försöka belysa denna obalans. I vår region, Region Blekinge finns det cirka 2200 sjuk- och undersköterskor, jämfört med ungefär 700 chefer och administratörer.

Att antalet chefer är oproportionerligt högt jämfört med vårdpersonalen är för mig tydligt, med tanke på att det finns en chef eller administratör per undersköterska.

”Att antalet chefer är oproportionerligt högt jämfört med vårdpersonalen är för mig tydligt, med tanke på att det finns en chef eller administratör per undersköterska.”
Simon Fuglsang

Dessutom har förhållandena förskjutits över tid med en minskning av antalet sjuksköterskor sedan 2018, medan antalet administrativa och chefsanställda har ökat.

Det är svårt att förstå hur en sådan ojämn fördelning av den ekonomiska bördan kan rättfärdigas, särskilt med tanke på att våra vårdanställda redan kämpar med hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Regionen måste i grunden se över sin personalstruktur och säkerställa en mer rättvis fördelning av bördan när det kommer till dess framtida besparingar.

Dessutom blir det tydligare hur oproportionerligt ansvaret fördelas när vi betraktar det senaste avhoppet i ledningen. Hanna Svensson, vår hälso- och sjukvårdsdirektör som har valt att lämna sin tjänst med omedelbar verkan och kommer att erhålla full lön under hela uppsägningstiden på tio månader, vilket enligt tidigare rapporter innebär en kostnad på 1,3 miljoner kronor för regionen.

Att regionchefens lön offentliggjordes så nära inpå årets löneförhandlingar och kommande besparingar öppnar upp för en sällsynt politisk möjlighet för alla partier att ta gemensamt ansvar.

Genom att Regionen granskar sin personalstruktur och förhoppningsvis rensar upp bland regionens mellanchefer, administratörer och konsulter kan utrymme skapas för en betydande löneutveckling bland alla patientnära anställda istället för att pengarna hamnar hos dess överbetalda chefer som istället för att leverera vård åker chefskarusell.

Principen om att de med mest ansvar bör ha högst lön bör råda, och då menar jag reellt patientnära ansvar. Våra hjältar i vården förtjänar en hög lön med en hög förväntad ökad löneutveckling. Det är ett viktigt verktyg och signal som vi tillsammans kan skapa och säkerställa för att höja statusen för dem som mest bidrar till kärnuppdraget: att rädda liv varje dag, både ditt och mitt.

Jag uppmanar därför samtliga partier att säkerställa en mer balanserad fördelning av ansvar och bördor i regionens kommande besparingsförslag.

Det är dags att skapa en rättvis arbetsmiljö där alla delar på kakan och bördan lika.

Simon Fuglsang, Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons