Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Beskrivning av Blekinges politiker

Markus Alexandersson suckar tungt i en ledare i Sydöstran (5/2) över svårigheten att ge regeringsunderlaget ett rimligt namn på nationell nivå.
Blekinges politiker • Publicerad 18 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ronneby styrs av ”Tigande M-ledarens kvartett”?
Ronneby styrs av ”Tigande M-ledarens kvartett”?Foto: Mattias Mattisson

Språket speglar ju - åtminstone delvis - verkligheten, påpekar han och erinrar bland annat om att begreppet ”Tidöpartierna” associerar till ett stort slott.

Så kan det kanske vara. I så fall är det ju inte bra för de nämnda partierna själva: ägaren, den besuttna slottsfamiljen, är borgerligheten i allmänhet och högern i synnerhet, medan tjänstefolket förstås ideologiskt etiketteras som vänster.

Annons

I denna etikett skymtar också en mindre del, som aldrig glömmer att höja den knutna handen, vifta med röda flaggor och ropa ”Kampen går vidare”!

I senare fallet alltså mot de förmenta slottspartierna i dagens regeringsunderlag. Vilken kamp det egentligen rör sig om är dock en smula oklart. I varje fall inte kampen mot den egna självbilden.

Men låt oss ta Alexandersson på orden, applicera hans önskemål på vårt läns styrande makthavare i respektive kommun. Alltså åstadkomma en mer verklighetsanpassad benämning på Blekinges styrande politiker än dagens officiella.

”Men låt oss ta Alexandersson på orden, applicera hans önskemål på vårt läns styrande makthavare i respektive kommun. Alltså åstadkomma en mer verklighetsanpassad benämning på Blekinges styrande politiker än dagens officiella.”
Bengt Olof Dike

Här ett litet försök.

I KARLSKRONA regerar ”Politikersextett med heltidslön” Men många kockar i den politiska soppan är, som vi har sett under de senaste månaderna, ingen garanti för att dess smak blir mer aptitlig. Sant är dock att soppan är mycket dyr.

RONNEBY styrs av ”Tigande M-ledarens kvartett”. Kommunalrådet Roger Fredriksson, tillika Moderaternas förbundsordförande i länet, tillämpar inte sällan största möjliga tystnad i sin maktutövning. Ett exempel för några veckor är hans vägran att tala starkt kritiskt klarspråk om en uppseendeväckande arvodesskandal i sexsiffrig summering, där huvudpersonen är en partikamrat till honom.

Klarspråket om vad som är rätt och fel stod allmänheten för. M-ordföranden har också förseglat munnen rörande en anmärkningsvärd rekrytering till en av regionens M-gruppledare påhittad tjänst.

I KARLSHAMN sitter ”De medansvarigas ordningspatrull” vid köttgrytorna. Patrullen, bestående av M, SD och KD, har ju lovat - med Moderaternas ord - få ”ordning på Karlshamn” efter den fortfarande växande skandalen genom huset på Östra piren, just nu i siffror signerad till nära 630 miljoner, vilket dock inte lär räcka.

Trion, som alltså tillsammans med den tidigare vänstermajoriteten står bakom byggnationen, får således sopa upp efter sig själv. I sanning ingen avundsvärd uppgift. När är städjobbet klart?

OLOFSTRÖM Där kan maktgruppen rubriceras så här ”Centern i takt efter Morgans makt”. Ett annat lämpligt alternativt namn på den är ”Maktväxling med Centerförhinder”.

Annons

Två namn personifierar inflytandet i kommunen: S-kommunalrådet, tidigare vänsterpartisten Morgan Bengtsson och den C-märkte Rolf Jönsson. Den sistnämnde bekant för att han efter valet 2022 plötsligt drabbades av politiskt förhinder att ombesörja maktväxling i denna sedan decennier ”röda” kommun och därmed chansen att själv tillträda posten som kommunalråd.

Jönsson lockades nämligen mer av Bengtssons utsträckta hand än borgerlighetens. Alltså kunde Bengtsson behålla sin makt, medan Jönsson stampar i hans takt. Kanske lugnast så för denne, som förmodligen genom sin reträtt har försatt fler framtida chanser.

SÖLVESBORG I denna sommaridyll kan makthavarna benämnas ”Valförlorarnas duo”. Förklaringar och kommentarer överflödiga.

Alla som har läst exempelvis Sydöstran efter valet är väl informerade om orsak och verkan. Inte minst om orsaken! Men låt mig här avslöja samstämmiga uppgifter om att Moderaternas medlemstal formligen har rasat efter valet och nu lär vara på ett lågt tvåsiffrigt tal.

Jag har vänt mig till partiombudsmannen Dan Wolke för officiell bekräftelse eller dementi och efterfrågade då också partiets medlemsantal i länet som snart skall redovisas i verksamhetsberättelsen inför vårens stämma. Partiombudsmannens svar är tystnadens.

Jag avstår - av i Ronnebyrubriken ovan nämnda skäl - från att fråga förbundsordföranden Roger Fredriksson om medlemsantalet. Det är förspilld möda.

REGION BLEKINGE. I den lilla politiska namngivningsprocessen för att skapa språklig förståelse över ingången till länets ledande politiker bör ju också Region Blekinge få ett par rader - regionen, som präglats av såväl inre som yttre politisk turbulens och oväntat maktskifte mitt i en mandatperiod. Vad kan sådant egentligen bero på?

Hur som helst tornar regionens problem upp sig som tunga åskmoln i horisonten, där ett numera alltmer vanligt ordet i politiken är ”underskott” För regionens del gäller ordet i nästan all dess bokföring.

Frågan är då om de som satt sig i båten kan ro den i land. Visserligen finns det en sjökapten med i den, men där ryms också sådana politiker, som definitivt inte kan sitta still utan borde ha varit kvar på landbacken.

Kanske därför inte fel att kalla de nya makthavarna för ”Tveksamma krafters försöksgrupp”. Gruppen står inför nästan oöverstigliga problem. Skickliga trädgårdsmästare kravs.

Bengt Olof Dike

Annons
Annons
Annons
Annons