Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Blekinge behöver bättre infrastruktur

Centerpartiet föreslår ett Sverigelyft för att få till en fungerande infrastruktur i hela landet.
Blekinge • Publicerad 19 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ingrid Hermansson och Magnus Larsson, Centerpartiet, efterlyser bättre infrastruktur i Sverige och Blekinge.
Ingrid Hermansson och Magnus Larsson, Centerpartiet, efterlyser bättre infrastruktur i Sverige och Blekinge.Foto: Charlotta Ottinger

Eftersatt underhåll på svenska vägar och järnvägar orsakar förseningar och inställda resor.

För Blekinges del understryker Centerpartiet särskilt vikten av färdigställande Sydostlänken som vi vill ge högsta prioritet.

Annons

I Blekinge är det nära till Köpenhamn, men ändå är det långt bort. Det handlar om en föråldrad och långsam järnvägsdragning och begränsningar i vägnätet.

Studerar man Blekinges historia har landskapets utformning satt sina tydliga historiska avtryck, vilket fortfarande är en faktor som påverkar länets och våra företags utvecklingsmöjligheter.

Många faktorer bidrar till Blekinges attraktivitet. Det sydliga läget, närheten till skogsbygd och skärgård för rekreation och fritid.

Företagen och offentliga statliga verksamheter ser sin etablering utifrån tillgången till möjligheten att kunna rekrytera rätt kompetenser. En viktig del är bra kommunikationer som väg, järnväg, sjöfart och flyg.

En väl utbyggd infrastruktur vägs delvis in både vid val av bostadsort men särskilt för företag och statliga myndigheter vid val av ort eller något som vägs in vid bedömning i samband med expansion.

”En väl utbyggd infrastruktur vägs delvis in både vid val av bostadsort men särskilt för företag och statliga myndigheter vid val av ort eller något som vägs in vid bedömning i samband med expansion.”
Ingrid Hermansson och Magnus Larsson, Centerpartiet

Styret i region Blekinge med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ifrågasatte för en tid sedan ambitionsnivån för Sydostlänken. Det skapade en frustration hos Trafikverket, där det aviserades om en kraftig tidsförskjutning.

Nu lugnade det ner sig och från Centerpartiets sida ser vi nu en förhoppning om att genomförandet kan ske enligt den ursprungliga tidsplan.

Glädjande får E22an, pulsådern genom länet, en uppryckning. Det kommer att ta sin tid, arbetet pågår, sträcka efter sträcka förbättras stegvis. Restiden från Blekinge till Malmö, med bil har redan nu kortats ner genom Skåne och kommer efter nya vägsträckor öster om

Kristianstad och väster Karlskrona att bli ännu snabbare.

Normalt är restiden med tåg snabbare än med bil, men inte genom Blekinge. När restiden successivt kortas ner för vägtrafiken sker marginella förbättringar för resa med tåg. Både väg och järnväg är grundstenar i en väl utbyggd infrastruktur.

Annons

Järnvägens betydelse kommer att stärkas ytterligare när tunneln under Fehmarn Bält är färdigställd, både ur ett gods- och persontrafik perspektiv. Restiden med tåg Köpenhamn - Hamburg kommer att ta 2,5 timmar.

Frågan kring en kortare restid med tåg från Karlskrona till Köpenhamn för vidare färd blir allt viktigare.

Ingrid Hermansson (c), Regional utveckling Centerpartiet Blekinge

Magnus Larsson (c), Region Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons