Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Blekinges konkurrenskraft är beroende av EU

I Blekinge har vi ett rikt näringsliv med alla tänkbara branscher och olika storlekar på företag – allt från klassisk tillverkningsindustri till service- och tjänsteföretag.
9 juni • Publicerad 9 maj 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Johan Dalén, Svenskt Näringsliv, Blekinge.
Johan Dalén, Svenskt Näringsliv, Blekinge.Foto: Christian Dahlgren

Gemensamt för många av våra bolag är handeln med andra länder inom och utanför EU. Samtidigt diskuteras innebörden av EU:s betydelse tyvärr alltför sällan i Sverige.

Att vårt land har en förhållandevis stor andel av världens multinationella bolag är ett resultat av att vi varit framgångsrika i att handla med omvärlden. Ur näringslivets perspektiv är EU-medlemskapet mest synligt i vår utrikeshandel – närmare 70 procent av den sker med andra EU-länder.

”För många svenska företag är det en överlevnadsfråga att slippa regelkrångel, tullar och andra handelshinder.”
Johan Dalén, Svenskt Näringsliv
Annons

För många svenska företag är det en överlevnadsfråga att slippa regelkrångel, tullar och andra handelshinder.

EU ger oss tillgång till den inre marknaden och frihandelsavtal som vi inte hade kunnat förhandla fram på egen hand. Dessa avtal bidrar både till jobbskapande och utveckling av den lokala välfärden i Blekinge.

Exporten av varor och tjänster till EU uppgår till 33 miljarder kronor från företag i länet, vilket beräknas skapa drygt 15 000 jobb hos exporterande företag och deras underleverantörer.

De anställdas inkomstskatter och arbetsgivaravgifter finansierar ytterligare ca 4 000 jobb i den offentliga sektorn.

Den inre marknaden är hemmamarknaden för många både små och stora företag i Blekinge, men trots att det har gått 30 år sedan den inre marknaden bildades återstår en rad hinder som försvårar för företag att investera och växa internationellt.

Europeiska företag växer 40 procent långsammare än amerikanska och samma mönster gäller även investeringarna, särskilt i digitalisering och framtida teknologier. 

Vi blir helt enkelt ifrånsprungna. Och det är orimligt att vi bara sitter och tittar på när det sker.

Det är uppenbart att EU-regleringar emellanåt blir för långtgående – även om gemensamma regler i sig är viktiga – och att EU-beslut ibland omfattar sådant som borde lämnas åt de nationella regeringarna.

Svenska företag lever med sådana exempel varje dag. Det är viktigt att Sverige är på banan i dessa situationer, genom att påverka regelverken och avgränsa vilka frågor som ska regleras gemensamt.

För att främja svensk konkurrenskraft och företagen i Blekinges framtida tillväxt så måste vi värna den inre marknadens utveckling genom att bryta ned hinder för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital.

Annons

Med effektiva, transparenta och harmoniserade regler som tillämpas likadant i alla medlemsländer blir det enklare för svenska arbetstagare och bolag att vara verksamma i hela EU.

I juni är det val till Europaparlamentet, vilket betyder att EU faktiskt figurerar lite mer än vanligt i debatten. Låt oss ta vara på det och diskutera hur vi kan bli bättre på att tillvarata de möjligheter medlemskapet erbjuder, både i den stora och i den lilla världen.

Det finns många frågor och perspektiv att beakta när vi går och röstar, men en sak är dock säker; få saker är viktigare för välståndet i Sverige än det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Och som aktiv och intresserad medlem i EU stärker vi vår konkurrenskraft betydligt. Här har vi alla ett ansvar.

Johan Dalén, Regionchef Svenskt Näringsliv i Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons