Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Bromsa inte elproduktionen i Blekinge

Sverige och Blekinge står inför en gigantisk utmaning om vi ska klara industrins klimatomställning och konkurrenskraft, pressa elpriset och bidra till att göra Europa oberoende av rysk energi. Därför bör inte regeringen införa nya hinder för vindkraft.
Vindkraft • Publicerad 25 augusti 2023 • Uppdaterad 29 augusti 2023
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta, är en av undertecknarna av artikeln med uppmaningar till regeringen om vindkraft.
Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta, är en av undertecknarna av artikeln med uppmaningar till regeringen om vindkraft.Foto: Vilhelm Stokstad/TT

FN:s klimatpanel har visat att fortsatt utbyggnad av vind- och solkraft till år 2030 kan reducera världens utsläpp av växthusgaser med cirka 17 procent, motsvarande hela Europas samlade klimatpåverkan.

Statsminister Ulf Kristersson poängterar att vi ska fördubbla den fossilfria elproduktionen fram till 2045 TWh. Samtidigt anger basindustriernas energisamarbete SKGS att industrins elbehov ökar mycket kraftigt redan till 2030.

Annons

Sverige har aldrig förr producerat lika mycket el som nu, tack vare vindkraftens expansion. På kort sikt fortsätter den snabba utbyggnaden, men allt fler vindkraftsprojekt stoppas av kommunerna.

Därför var det olyckligt att regeringen förhindrade den så kallade Incitamentutredningen att föreslå en statlig ersättning till kommunerna vid vindkraftsutbyggnad. Att ge kommunerna ersättning när de godkänner ny elproduktion är sannolikt en förutsättning för en fortsatt snabb utbyggnad. Det är avgörande för hela samhället att vi bygger ut elproduktionen. Därför är det rimligt att staten, inte enskilda bolag, ersätter de kommuner som möjliggör detta.

”Att ge kommunerna ersättning när de godkänner ny elproduktion är sannolikt en förutsättning för en fortsatt snabb utbyggnad”
Anders Wijkman, Daniel Badman, Johanna Bohn, Maria Röske och Peter Zachrisson

Ett extra ersättningskrav på vindkraftsbolagen skulle försena och fördyra den nödvändiga omställningen och i praktiken motsvara den tidigare så kritiserade ”effektskatten” för kärnkraft. Det skulle också öka osäkerheten för investerare, eftersom en sådan avgift eller skatt när som helst kan höjas.

I Tidöavtalet anges att ”all ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs”. Vi föreslår därför att regeringen inför statliga, långsiktiga och teknikneutrala incitament till kommuner som tillstyrker ny elproduktion – oavsett om det är kärnkraft eller vindkraft.

Det har aldrig förr varit lika viktigt att snabbt bygga ut elproduktionen, både med tanke på klimatkrisen, finansieringen av Rysslands krig genom energiimport, höga elpriser och behovet av billig el för att klara Sveriges konkurrenskraft. Det har aldrig förr funnits ett så stort intresse från näringslivet att investera i vindkraft – helt utan subventioner. Samtidigt har det aldrig förr varit lika svårt att få tillstånd för vindkraftsutbyggnaden.

Nu måste Ebba Busch, Romina Pourmokhtari och resten av regeringen möjliggöra klimatomställningen och låta alla fossilfria kraftslag få konkurrera på lika och teknikneutrala villkor. Och de kommuner i Blekinge som tar ansvar för att det byggs ny elproduktion måste ersättas.

Anders Wijkman, ordförande nätverket Vindkraftens klimatnytta

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn, vd, wpd

Maria Röske, vd, BayWa r.e

Peter Zachrisson, vd, SR Energy

Annons
Annons
Annons
Annons