Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Bryt Blekinges fossilberoende

Svenska politiker har under tidigare kriser enats för att hitta lösningar. Nu finansieras Rysslands krig av export av fossil energi till Europa, samtidigt som klimatforskningen visar att den förnybara elproduktionen snabbt måste byggas ut. Partierna i Blekinge bör omgående planera för ökad elproduktion.
Vägval • Publicerad 13 maj 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Den lokala elproduktionen i Blekinge måste öka.
Den lokala elproduktionen i Blekinge måste öka.

Ofta har det beskrivits som att världen står vid ett vägskäl där vi måste välja väg – antingen snabbt investera i utsläppsminskningar eller riskera en framtida klimatkatastrof. Nu står vi snarare inför en avgrund. Frågan är om världen med fossilbränslen ska gasa ut över kanten, eller med förnybar energi bygga en hållbar framtid.

Varje land, region och kommun har ett ansvar att bidra. "Klimatkollen" som drivs av bland andra WWF har gjort en prognos av hur många kommuner i Sverige som med nuvarande utsläppstrend förväntas göra sin del av klimatarbetet. I Blekinge finns det inga kommuner som förväntas klara det.

Annons

Lyckligtvis har priset för klimatsmart elproduktion sjunkit kraftigt. Sedan 2010 har priset på solkraft, vindkraft och batterier minskat med upp till 85 procent, enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Det gör att världen kan välja att bryta fossilberoendet utan att äventyra välfärden.

Rapporten visar också att ökad förnybar elproduktion har överlägset störst potential att snabbt göra skillnad. Utbyggnad av sol- och vindkraft kan år 2030 reducera världens utsläpp med cirka 17 procent, motsvarande hela Europas samlade utsläpp. Potentialen att minska utsläppen från sol- och vindkraft är åtta gånger större än från kärnkraften, enligt FN:s klimatpanel.

”Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen, men alla kan göra sin del. Nu behöver politikerna i Blekinge ställa sig frågan: hur kan vi bidra?”
Daniel Badman, Johanna Bohn, Maria Röske, Anders Wiikman och Peter Zachrisson

Svensk industri- och transportsektor genomgår nu en snabb elektrifiering som behöver påskyndas ytterligare. Varje ny TWh vindkraft som ersätter bensin på våra vägar minskar Sveriges utsläpp med nära 2 procent. "Vi är helt beroende av massvis mer av vindkraft", konstaterade Svenskt Näringslivs vd nyligen. Med mer lokal elproduktion blir elpriserna lägre och näringslivet kan växa.

Ingen kan på egen hand bryta beroendet av fossila bränslen, men alla kan göra sin del. Nu behöver politikerna i Blekinge ställa sig frågan: hur kan vi bidra?

Det finns en enkel lösning som också är lönsam. Planera för snabba investeringar i förnybar elproduktion. Det minskar fossilberoendet, sänker elpriserna och möjliggör svenska företags klimatomställning.

Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi

Johanna Bohn, vd, wpd

Maria Röske, vd, BayWa r.e.

Anders Wijkman, ordförande, nätverket Vindkraftens klimatnytta

Peter Zachrisson, vd, SR Energy

Annons
Annons
Annons
Annons