Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Cementkrisen fyller år på ruta ett

Den 6 juli är det på dagen ett år sedan Mark- och miljööverdomstolen meddelade att de avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. Beslutet gjorde att Sverige riskerades att kastas in i en allvarlig cementkris och att både bostäder och infrastruktur under produktion skulle utsättas för ett akut byggstopp.
Sverige • Publicerad 5 juli 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Malin Löfsjögård, Svensk Betong.
Malin Löfsjögård, Svensk Betong.Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Det akuta läget i cementkrisen undanröjdes sedan temporärt av en tillfällig lagstiftning som gav Cementa ett förlängt tillstånd att bryta kalksten i Slite till årsskiftet 2022/2023. Cementkrisen är dock därmed inte över, den har bara skjutits på framtiden. Redan våren 2023 kan vi återigen stå inför en akut situation. Cementa har lämnat in en ny ansökan om ett fyraårigt tillstånd men det finns osäkerheter om hur lång tid det kommer att ta innan ett beslut fattas och utgången är inte given.

Under det år som gått sedan Mark- och miljööverdomstolens beslut har omfattande analyser genomförts för att undersöka vilka alternativa lösningar som finns för att minska beroende av kalkstensbrytning på Gotland. Dessa analyser visar att det varken är möjligt att öppna upp gamla eller nya täkter i Sverige. På kort sikt är det inte heller möjligt att ställa om till ökad import för att täcka ett produktionsbortfall från Slite. Det står även klart att ett av Sveriges största klimatomställningsinitiativ, en CCS-anläggning i Slite, för en klimatpositiv cementtillverkning i Sverige är avhängig fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Anläggningen kommer att kunna fånga in motsvarar 3 procent av Sveriges totala utsläpp och är helt avgörande för att den svenska byggsektorn ska klara av sin klimatomställning.

Annons

Samtidigt har det geopolitiska läget i vår omvärld förvärrats genom kriget i Ukraina, som förutom förödande mänskligt lidande på plats, har lett till ekonomisk osäkerhet och ett försämrat säkerhetsläge. Insikten om vikten av att skapa en inhemsk beredskap och förmåga i samhällsbyggandet och minska sårbarheten för Sverige har därmed ökat.

Ett stopp för kalkbrytningen i Slite skulle enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos innebära en tvärnit för hela den svenska ekonomin. Konsekvensen blir då att bygginvesteringarna i Sverige faller med 12 procent under 2023, att BNP-tillväxten minskas med 1 procentenhet och en att varselvåg där uppemot 200 000 arbetstillfällen riskeras.

”Ett stopp för kalkbrytningen i Slite skulle enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos innebära en tvärnit för hela den svenska ekonomin.”
Malin Löfsjögård, Svensk Betong

Därför uppmanar vi alla riksdagskandidaterna att nu när valrörelsen inleds och de kommer att spendera mycket tid i sina lokala valkretsar att sätta sig in i vilka effekter en cementbrist får i deras respektive lokalsamhälle. När den nya riksdagen samlas efter valet står de då bättre rustade att bidra politiskt med att genomföra insatser som minska den osäkerhet som råder kring långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning i Sverige Cement är ett grundmaterial för att kunna tillverka betong som behövs för att klara samhällsutveckling och klimatomställningen i Sverige.

Malin Löfsjögård, vd, Svensk Betong

Annons
Annons
Annons
Annons