Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: DCA-avtalet ökar vår säkerhet

Vi lever i en osäker tid. Det tydligaste beviset på detta är Rysslands invasion av Ukraina.
Publicerad 6 maj 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
DCA-avtalet ökar vår säkerhet skriver moderaten Camilla Brunsberg tillsammans med försvarsministern Pål Jonson (M) och gruppledaren (M) i försvarsutskottet, Jörgen Berglund.Foto: Mattias Mattisson

Rysslands ambition att nedmontera den europeiska säkerhetsordningen utgör det största hotet mot vår säkerhet sedan det andra världskrigets slut.

Därför behöver arbetet med att stärka vårt försvar fortsätta med kraft. Regeringen har tagit ansvar genom att leda Sverige in i Nato och satsat stora summor på försvaret.

Annons

Nu tar vi nästa steg mot ett säkrare Sverige genom att överlämna försvarsavtalet med USA (DCA) till riksdagen för debatt och behandling.

Försvarsavtalet med USA förstärker Natomedlemskapet och försvarssatsningarna. Genom DCA-avtalet kommer 17 utpekade militära platser kunna utnyttjas gemensamt mellan Försvarsmakten och USA.

Avtalet möjliggör även förhandslagring av försvarsmateriel, investeringar i lokal infrastruktur och roterande närvaro av amerikansk personal. Detta gör det lättare för Sverige att både få och ge stöd i händelse av kris eller krig.

Det förbättrar även vår förmåga till värdlandsstöd och militärt stöd till andra allierade.

En ökad amerikansk närvaro i Norden är central för vår säkerhet. Norge, Finland och Danmark drar samma slutsats genom att ingå egna försvarsavtal med USA. USA:s militära engagemang har varit avgörande för Europas frihet sedan det andra världskrigets slut.

Vi såg betydelsen av engagemanget under det andra världskriget, under det kalla kriget och idag i stödet till Ukraina. När Europa formar djupa och starka band med USA stärker detta vår nationella och kollektiva säkerhet.

”Debatten om DCA-avtalet har präglats av en rad missförstånd. Vi vill därför klargöra att avtalet inte kommer att innebära att kärnvapen placeras i Sverige.”
Pål Jonson, Jörgen Berglund och Camilla Brunsberg, Moderaterna

Debatten om DCA-avtalet har präglats av en rad missförstånd. Vi vill därför klargöra att avtalet inte kommer att innebära att kärnvapen placeras i Sverige.

Avtalet bygger på svensk suveränitet och svenskt samtycke och det finns en bred politisk samsyn om att Sverige inte ska ha permanenta utländska baser eller kärnvapen på vårt territorium.

Avtalet innebär inte heller straffrihet för amerikansk personal. Avtalet tydliggör att amerikansk personal omfattas av både amerikansk och svensk lagstiftning och att Sverige har möjlighet att ta tillbaka domsrätten i fall som vi anser är av särskild betydelse för oss.

Sverige kommer inte heller bli mer utsatt med avtalet. Tvärtom bidrar avtalet och dess nordiska motsvarigheter till att en sammanhängande militär planering för amerikanskt stöd till Norden kan genomföras.

Annons

Alla dessa misstolkningar saknar stöd i lagförslagen och i verkligheten. Faktum är att en ökad amerikansk möjlighet till närvaro avskräcker hot och skapar stabilitet.

Pål Jonson, Försvarsminister

Jörgen Berglund, gruppledare M försvarsutskottet

Camilla Brunsberg, riksdagsledamot M Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons