Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Det krävs mer, Ronneby

Det krävs mer än fina mål för att bli Sveriges första hållbara kommun!
Ronneby • Publicerad 8 juli 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det krävs mer av Ronneby kommun menar miljöpartiet. Bild: Lova Necksten, Miljöpartiet
Det krävs mer av Ronneby kommun menar miljöpartiet. Bild: Lova Necksten, MiljöpartietFoto: Bo Åkesson

Under kommunfullmäktiges möte den 28 april genomfördes en debatt gällande Ronneby kommuns miljöarbete utifrån miljöbokslutet för 2021.

Debatten fördes mellan Miljöpartiets Lova Necksten och Centerns Kenneth Michaelsson. Genom denna insändare vill Miljöpartiet de gröna i Ronneby förtydliga för invånarna att placeringen på topp tiolistan inte innebär att vi kan slå oss till ro gällande miljö- och klimatarbetet. Istället är det av största vikt att vi ökar takten om vi ska nå målet som Sveriges första hållbara kommun som Kenneth Michaelsson gärna framhåller.

Annons

Målet som Ronneby kommun har finns inte så mycket mer att säga om utom att det är ett fantastiskt bra mål. Vägen till att nå det målet ställer vi i Miljöpartiet oss mer frågande till.

Att prata om att bli Sveriges första hållbara kommun med målet att Ronneby också ska bli fossilbränslefritt samtidigt som man är drivande i att inrätta och med hjälp av skattepengar subventionera en ny flyglinje är inte vad vi i Miljöpartiet kallar att vara hållbar.

”Att prata om att bli Sveriges första hållbara kommun med målet att Ronneby också ska bli fossilbränslefritt samtidigt som man är drivande i att inrätta och med hjälp av skattepengar subventionera en ny flyglinje är inte vad vi i Miljöpartiet kallar att vara hållbar.”
Miljöpartiet, Ronneby

Under förra året drev alliansen och SD genom att en del av Brunnsskogens naturreservat skulle upphävas till förmån från en företagsägare (som dessutom är gruppledare i ett av Alliansens partier). Att exploatera skyddad natur är inte vad vi i Miljöpartiet kallar för ambitiöst miljöarbete.

I debatten lyfte Lova förra årets miljöbokslut för Ronneby vilket visar på att vi dessvärre backar i en rad av de uppsatta miljömålen. Vi har nu färre miljöcertifierade förskolor, vi har ökat vårt matsvinn och när det gäller målet om andel ekologiska livsmedel så långt från att nå målet att det har fått skjutas fram med tre år. Sen 2017 har vi inte ökat skydd av natur och klarar därmed inte de uppsatta målen för detta.

År 2021 byggde också 0 meter cykelbana. Detta trots att man för att nå målen i Agenda 2030 behöver få invånarna att göra enkla miljösmarta val. Att då erbjuda säkra cykelvägar och möjliga cykelvägar för att ta sig fram bör vara en rejäl framgångsfaktor och ett måste. När man ser resultatet för miljöbokslutet 2021 så känns det som en lång väg att gå (cykla) för att komma i mål.

För att då titta i framrutan istället för i backspegeln (på elbilen) så hur ser då kommunens vidare arbete ut gällande miljö och klimat?

Jo nu har kommunen antagit en ny hållbarhetsstrategi som innebär att varje nämnd och förvaltning ska sätta upp egna mål som de sedan ska arbeta mot utifrån att arbeta mer miljövänligt och klimatsmart. Hållbarhetsstrategin i sig innehåller många bra mål på vägen mot att bli en hållbar kommun, men målen blir svåra att nå utan att det tillsätts resurser.

Miljöpartiet anser att det är en viktig signalpolitik att vara i framkant gällande tillgång till laddstolpar så att det inte i sig signalerar brist och begränsar kommunens invånare om de går i tankarna att skaffa elbil. Alltså ska inte någon som funderar på att skaffa elbil se problem i att kunna ladda denna och utifrån det göra valet att köpa en bil som drivs med fossila bränslen.

Om Ronneby kommun önskar stoltsera med en plats inom topp tio gällande ambitiöst miljöarbete- då vill Miljöpartiet även poängtera att det är viktigt att på många plan prestera och visa resultat. Att bara sätta fina mål gör oss inte till Sveriges första hållbara kommun!

För Miljöpartiet de gröna i Ronneby - Sveriges enda klimatparti

Annons

Mia Persson Ordförande

Lova Necksten Gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons