Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Elpriserna inte rimliga

Svar till Pensionär Sydöstran den 1 februari:
Publicerad 2 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Har du precis som oss fått elräkningen nyligen så har du säkert noterat att den är bra mycket högre än tidigare år vid denna tid. Har du också precis som vi läst tidningarna rapporter om pensionärer, ensamstående och barnfamiljer som tvingas ta lån för att betala årets första elräkning eller sänka värmen i huset till en nivå som inte är acceptabel.

Eller har du läst om företagen i Blekinge som går på knäna eller tvingas minska sin produktion för att överleva på grund av elpriserna.

Annons

Det har vi och vi är uppriktigt bekymrade för hur detta ska sluta för hushållen och företagen i Blekinge. Vi vill nämligen att människor ska ha råd att bo kvar, att jobben ska stanna och att vi ska få fortsätta äta tomater producerade i länet.

Vi har sett ett problem och vi har hittat en kortsiktig lösning för att få tiden att lösa ett långsiktigt problem, att skapa en hållbar energipolitik med lägre kostnader. Att kalla det för populistiskt känns rätt onödigt.

”Vi har sett ett problem och vi har hittat en kortsiktig lösning för att få tiden att lösa ett långsiktigt problem, att skapa en hållbar energipolitik med lägre kostnader. Att kalla det för populistiskt känns rätt onödigt.”
Åsa Coenraads och Thomas Svensson, moderaterna

Vi föreslog redan innan jul en ekonomisk finansierad lösning för den socialdemokratiska regeringen, nämligen att slopa elskatten i januari och februari. Regeringen har nu sent vaknat till liv och föreslår istället en bidragsform för att hushållen ska kunna betala sina skyhöga elräkningar. Regeringens bidragsmodell betalas dock bara ut till dem med högst räkning medan vår modell sänker skatten för alla. Vi moderater bryr oss och därför lägger vi förslaget på riksdagens bord för att säkra jobb, tillväxt och hushållens ekonomi.

Elförsörjningen i hela Sverige men i Södra Sverige i synnerhet har blivit allt mer sårbar när den planerbara elproduktionen har avvecklats av nuvarande regeringen. Det ger höga pristoppar och tvingar oss att köpa smutsig el producerad av olja och kol.

Kombinationen av avvecklingen av Ringhals reaktorer och begränsningen i överföringskapaciteten på stamnätet samtidigt som isläggningen tillfälligt minskat produktionen av vattenkraft och kylans negativa vindkraftsproduktion är ett stort problem för oss i Blekinge. Europeiska länders beroende av fossila energikällor påverkar även priserna i Sverige.

Under hösten och vintern 2021/22 har elpriserna varit nästan dubbelt så höga som normalt vid denna tid på året. En stor andel av EU:s medlemsländer har under de senaste veckorna vidtagit olika former av åtgärder för att mildra effekterna på hushållens ekonomi när elen har blivit dyrare – däribland i form av skattelättnader på el, tillfälliga bidrag och prisregleringar.

Den svenska regeringen har inte agerat i tid utan i stället förmanat svenska hushåll om att de borde ha bundit sina elavtal. Det är inte rimligt att svenska hushåll ska bära kostanden för regeringens misslyckade energipolitik.

Åsa Coenraads (M), Riksdagsledamot

Thomas Svensson (M), Ordförande Ronneby industrifastigheter (ABRI)

Annons
Annons
Annons
Annons