Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: En tsunami av lögner

Det ljugs om DCA-avtalet. Det påstås att förhandlingarna och framtida riksdagsbeslut om DCA-avtalet var och kommer att vara odemokratiska samt att besluten gör oss till en amerikansk lydstat.
DCA-lögner • Publicerad måndag 21:03
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det ljugs om DCA-avtalet menar insändarskribenten. Bild: Försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin på Berga örlogsbas på Muskö.
Det ljugs om DCA-avtalet menar insändarskribenten. Bild: Försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J. Austin på Berga örlogsbas på Muskö.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Demokratiargumenten är lätta att avfärda. I Regeringsformen 10 kap regleras regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser samt krav på riksdagens godkännande om lagar behöver ändras eller om det i övrigt gäller ett område där riksdagen har kompetens.

Beslutet om medlemskap i Nato togs av riksdagen och processen med proposition, motioner och votering i demokratisk ordning. På samma sätt kommer riksdagen med stor sannolikhet att rösta för DCA-avtalet i juni.

”Beslutet om medlemskap i Nato togs av riksdagen och processen med proposition, motioner och votering i demokratisk ordning. På samma sätt kommer riksdagen med stor sannolikhet att rösta för DCA-avtalet i juni.”
Mats Marcusson
Annons

För att bara nämna några av de falska påståenden som förts fram så skulle DCA-avtalet innebära att USA får fri tillgång när och hur som helst till privat mark och offentlig infrastruktur, att USA får bygga anläggningar och baser var som helst på svensk mark samt att amerikansk personal får straffrättslig immunitet i Sverige.

Det är nonsens. Som framgår av Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (DS 2024:2) och Sveriges tillträde till vissa Nato-avtal (DS 2023:22), så får till att börja med USA inte fri tillgång till infrastruktur.

Amerikansk tillgång till vår infrastruktur regleras i DS 2024:2, Artikel 3. Där framgår att Sverige på begäran ska vidtaga rimliga åtgärder för att underlätta för amerikansk personal att tillfälligt få tillgång till och använda privat mark och allmänna anläggningar.

USA får inte bygga hur som helst var som helst. I avtalets Artikel 3, punkten 6 står det uttryckligen att bygg- och anläggningsarbete ska ske i samordning med svenska myndigheter.

Dessutom står det i Artikel 5 att Sverige har äganderätten till byggnader och anläggningar på de områden som förfogas av amerikansk personal.

Amerikanska soldater och annan personal som begår brott har inte straffrättslig immunitet i Sverige. Jurisdiktionen regleras i artiklarna 12 och 13 i avtalet samt i artikel VII i Nato-stadgan. Titeln på Artikel 12 lyder “Straffrättslig jurisdiktion” och titeln på Artikel 13 lyder “Frihetsberövande och rätt till kontakt“.

Det torde vara uppenbart att Artikel 13 vore överflödig om Artikel 12 gav amerikanska soldater och annan personal straffrättslig immunitet. Artikel VII i Nato:s fördrag fördelar domsrätten mellan besökande och mottagande land.

Enligt artikel VII har exempelvis mottagande land exklusiv domsrätt för brott som bara är straffbara i det landet.

Mats Marcusson

Annons
Annons
Annons
Annons