Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Engelska Skolan segregerar

En etablering av Engelska skolan i Karlskrona skulle som eljest annorstädes spä på segregationen.
Publicerad 19 januari 2021
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Utbildningsminister Anna Ekström har insiktsfullt kritiserat marknadsstyrning av skolan, menar insändarskribenten.Foto: Janerik Henriksson/TT

Skolsegregationen är negativ för eleverna i grundskolan, och de negativa konsekvenserna ökar till följd av nuvarande utformning av skolvalet.

Utbildningsminister Anna Ekström är insiktsfull vid detta laget när hon har dragit slutsatsen att vårt sätt att styra skolan med konkurrens som styrmedel var fel. I dagarna meddelas att lärarna i Engelska skolan har lägre löner än i andra skolor. Det beror på att de har yngre, ofta lägre utbildade och därmed billigare lärare.

Annons

Engelska skolan - som många andra friskolor - drar till sig och är måna om att dra till sig billiga elever, elever som inte har problem och därför inte utgör någon onödig belastning för skolans ekonomi. De kan därför ha lägre lärartäthet men ändå få den egna skolan att framstå som en bättre skola.

”Engelska skolan - som många andra friskolor - drar till sig och är måna om att dra till sig billiga elever, elever som inte har problem och därför inte utgör någon onödig belastning för skolans ekonomi.”
Inge Johansson

I den lugna miljö som då uppstår ligger det nära till hands att sätta glädjebetyg varför betygsinflationen växer. Det gör den också eftersom betygen utgör ett konkurrensmedel för att locka nya elever och därmed mesta möjliga skolpeng till den egna skolan.

Dessa skolor har låg andel invandrarbarn. Merparten av barnen har föräldrar med högre utbildning. Dessa och andra faktorer sänker kostnaderna och genererar vinster. De problemorienterade eleverna får andra och oftast de kommunala skolorna ta hand om, och bland annat därför utvecklar dessa skolor kompetenser som gör att de väldigt ofta är bättre skolor.

Boendesegregationen utgör grunden för den segregation som har utvecklats i skolan. Vi bör arbeta för att bryta bostadssegregationen, arbeta för integration, för kompensatoriska insatser, och absolut inte förstärka skillnader vad gäller barnens förutsättningar i skolan. Lärarna är medvetna om rådande förhållanden och dess negativa konsekvenser för eleverna.

Dessa omständigheter bidrar i hög grad till pågående, växande och framtida lärarbrist. Tillgång till en bra skola är ovärderlig för alla. En etablering av Engelska skolan i Karlskrona vore en eftergift åt marknadskrafterna men på barnens och på hela samhällets bekostnad. Etableringen skulle belasta kommunens ekonomi och bli till nackdel för kommunens skolor samt för övriga friskolor.

Inge Johansson, Kallinge

Annons
Annons
Annons
Annons