Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: ETT politikerarvode är inte alltid tillräckligt

Bengt Olof Dike berör storleken på vissa politikers arvoden i sin insändare den 22 april 2024 (Sydöstran).
Arvoden • Publicerad 25 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.
Ronny Pettersson, Vänsterpartiet.Foto: Mattias Mattisson

Han nämner i sin insändare vissa politiker i Karlshamn vid namn och storleken på deras arvoden.

Jag vill komplettera denna diskussion med att verkligheten oftast är en annan än den man direkt betraktar.

Annons

Många av våra politiker har oftast ett flertal arvoderade uppdrag inom samma organisation samtidigt som man besätter politiska poster i andra.

Själv sitter undertecknad i Region Blekinges arvodesberedning och har därmed god kunskap vilka arvoden våra regionpolitiker har.

Beredningen har med anledning av den nya politiska organisationen som trädde i kraft den 1 mars i år haft ett uppdrag att föreslå vilka arvoden som ska utgå för olika politiska uppdrag.

Det beslut som antogs av fullmäktige innebar att kostnaden för den politiska organisationen blev i princip oförändrad jämfört med tidigare. Själv hade jag utarbetat ett förslag som innebar en kostnadsminskning med ca 1,5 miljoner kronor. Detta mot bakgrund av de stora besparingar som Region Blekinge står inför samtidigt som undertecknad anser att arvodena är allt för generösa överlag.

Visste invånarna i Blekinge vilka generösa arvoden som Region Blekinge ger sina folkvalda politiker så är jag säker på att det blivit en helt annan konkurrens om de politiska uppdrag som står på spel.

”Visste invånarna i Blekinge vilka generösa arvoden som Region Blekinge ger sina folkvalda politiker så är jag säker på att det blivit en helt annan konkurrens om de politiska uppdrag som står på spel.”
Ronny Pettersson, Vänsterpartiet

Nedan ges tre exempel på personer som uppbär betydande fasta arvoden 2024. Det är tre exempel där ingen är att betrakta som ledande politiker i sina respektive organisationer.

Observera att detta är enbart fasta arvoden som utgår från Region Blekinge och berörd kommun och således inte en komplett redovisning. Exemplen skall inte uppfattas som att undertecknad har några synpunkter på de namngivna personerna.

Sophia Ahlin (Moderaterna): Fast arvode för uppdrag som 1:vice ordförande i Region Blekinge 724.800 kronor samt fast arvode i sin egenskap av ordförande i Karlskrona kommuns Kultur- och fritidsnämnd med 181.200 kronor. Således en årlig inkomst på totalt 906.000 kronor för dessa två uppdrag.

Magnus Johansson (Socialdemokraterna): Fast arvode för uppdrag som ledamot i Region Blekinges regionstyrelses arbetsutskott 362.400 kronor samt för uppdrag som 2:e vice ordförande i Region Blekinges Hälso- och sjukvårdsnämnd 407.700 kronor dvs totalt 770.100 kronor.

Björn Tenland Nurhadi (Sverigedemokraterna): Fast arvode för uppdrag som 1:e vice ordförande i Region Blekinges Hälso- och sjukvårdsnämnd 407.700 kronor samt för uppdrag som ”Borgmästare” och 1:e vice ordförande i Karlshamns kommunkommunstyrelse 466.911 (enl B O Dikes insändare) dvs sammanlagt 874.611 kronor.

Annons

Till detta kommer vissa sammanträdesarvoden, förrättningar m.m samt för sidouppdrag där arvoden kan utgå utan motsvarande avdrag på fasta arvoden.

Ronny Pettersson, Vänsterpartiet Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons