Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Europasamarbete ger Blekinge renare luft

Miljöförstöring stannar inte vid nationsgränser. För att vi ska kunna trygga hälsosam luft och rent vatten i Blekinge behövs samarbetet inom EU.
Klimatet • Publicerad 24 september 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
EU är vägen framåt för klimatet menar Liberalerna Karin Karlsbro (på bild) och Robert Gardell.
EU är vägen framåt för klimatet menar Liberalerna Karin Karlsbro (på bild) och Robert Gardell.Foto: Henrik Montgomery/TT
”Sverige har alltid gått i bräschen för att minska nedsmutsningen av luften. Men idag är det i huvudsak genom EU-lagstiftning som vi fastställer kraven för luftkvalitet.”
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker Liberalerna och Roger Gardell, Gruppledare Liberalerna i Ronneby

I Europa dör varje 300 000 personer, varav knappt 7 000 svenskar, i förtid på grund av förorenad luft. Lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, akuta luftvägsinfektioner och allvarlig astma är bara några av de hälsoproblem som kan kopplas till farlig luft. De allra mest utsatta är de redan sjuka, de äldre, gravida kvinnor och våra barn.

Sverige har alltid gått i bräschen för att minska nedsmutsningen av luften. Men idag är det i huvudsak genom EU-lagstiftning som vi fastställer kraven för luftkvalitet. Därefter är det upp till Sverige och våra kommuner att se till att dessa krav följs och att medborgarnas hälsa skyddas tillräckligt. Men EU:s krav har blivit omoderna, och Världshälsoorganisationen (WHO) har uppdaterat sina riktlinjer baserat på ny forskning.

Annons

Trots att Sverige har relativt hög skyddsnivå mot luftföroreningar utsätts hela 80% av våra medborgare, enligt Naturvårdsverket, för nivåer av kvävedioxid som överstiger WHO:s rekommendationer. Dessutom utsätts 10% av oss för högre halter av partikelföroreningar (PM2,5). Utsläpp som till stor del härstammar från fossila bränslen i industrin och i trafiken.

Statistiken visar att det är här i södra Sverige som exponeringen för luftföroreningar är som mest skadlig. Det beror inte på att bilar här i söder förbrukar mer bensin eller att industrin släpper ut mer, utan helt enkelt på att södra Sverige ligger närmare resten av Europa.

Därför krävs samarbete inom EU för att minska utsläppen överallt, både för att skydda fler människor från luftföroreningar och för att förhindra att föroreningar från ett land påverkar invånarna i ett annat. Det är inte acceptabelt att kolkraftverk i Polen och Tyskland ska försämra miljön och hälsan hos boende i Blekinge.

Vi Liberaler har kämpat för att de nya EU-reglerna för luftkvalitet som nu förhandlas fram ska vara så ambitiösa som möjligt. Människor ska inte behöva dö i förtid på grund av luften vi andas.

Liberalerna arbetar för att kraven senast år 2035 ska uppfylla vetenskapens rekommendationer. Därför är det mycket glädjande att Europaparlamentet nu har ställt sig bakom vårt mål. Men denna seger i Europaparlamentet var inte självklar. Konservativa och högerpopulistiska krafter i parlamentet har varit motståndare till förslaget från början till slut. I den sista omröstningen kunde inte någon av de svenska ledamöterna från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna rösta för förslaget, och därmed inte heller för att skydda svenskarnas liv och hälsa.

Nu fortsätter förhandlingarna inom EU och den svenska regeringen måste se till att den liberala rösten är den som väger tyngst i Sveriges position. Att kunna andas ren luft är till sist en fråga om liv.

Karin Karlsbro, Europaparlamentariker Liberalerna

Roger Gardell, Gruppledare Liberalerna i Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons