Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Familjen viktigast för Kristdemokraterna

Inför den stundande familjedagen vill vi, Kristdemokrater uppmärksamma det som är viktigt för oss alla - familjen.
Kristdemokraterna • Publicerad 14 maj 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Allt startar hos familjen menar Kristdemokraterna.
Allt startar hos familjen menar Kristdemokraterna.Foto: Kristdemokraterna

Det är grunden till allt, det är där man blir till, formas och blommar ut.

Familjerna kan se olika ut och ha det olika bra. KD arbetar för att fler barn ska blomma ut och lämna boet som säkra, trygga och målmedvetna vuxna och för att flera föräldrar skulle ha mer glädje av sitt föräldraskap.

Annons

Våra mål i familjepolitiken är många, samtliga syftar till att skapa bättre förutsättningar för familjens alla medlemmar, från vaggan till ålderns höst.

Vi Kristdemokrater vill förbättra och förlänga föräldraförsäkringen och göra den mer flexibel för att familjen skulle kunna lägga upp det som passar bäst för dem där hemma.

Vi satsar på barnomsorg med hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor flexibilitet och mångfald där barnets behov är i centrum.

”Vi satsar på barnomsorg med hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor flexibilitet och mångfald där barnets behov är i centrum.”
Malgorzata Andersson, Vera Zhotkevich Gutman, Jane Afredus och Cecilia Velin, Kristdemokraterna

Flera olika forskarrapporter bekräftar att det är i små barngrupper och i varma, bekanta miljöer som barnen mår bäst och utvecklas harmoniskt.

Vi arbetar för ett lagstadgat tak om maximalt 12 barn per förskolegrupp i åldrarna 1-3 och maximalt 15 barn per förskolegrupp i åldrarna 4-5 år samt för fler möjligheter för barnomsorg i hemlika miljöer.

Vi tycker även att mor- och farföräldrar är en viktig del av familjen och att de äldre som har arbetat och uppfostrat dagens unga föräldrar förtjänar bättre villkor. Vi vill att intjänad pension, inklusive premiepensionen, ska delas lika mellan makar och sambos som har gemensamma barn samt utöka antalet barnaår i pensionssystemet till fem.

Vi Kristdemokrater vill att det skall vara möjligt att införa ett stöd för nära anhöriga till äldre, så kallad vård av familjemedlem (VAF) och ser det som ytterligare en öppning som skulle motverka den ofrivilliga ensamheten, en av de största orsakerna till psykisk ohälsa hos de äldre.

Vi Kristdemokrater anser att skärmtid är som knark för barns hjärnor. En stor del av våra barns och tonåringars vardag består av skärmtid, så mycket som 8-9 timmar om dagen för tonårsflickorna. Det påverkar barn och ungdomar på flera sätt, både psykiskt och fysiskt samt kan utsätta dem för indoktrinering, rekryteringsförsök från kriminella eller våldsbejakande rörelser och personer samt sexuella övergrepp.

Vi tar dessa hot på allvar och vill åberopa att alla vuxna ser dessa faror på största allvar och ställer upp för att skydda våra barn. Vi vet att familjerna kan se mycket olika ut och därför vill vi att föräldraskapet i regnbågsfamiljer ska erkännas lika inom hela EU och finnas med i bilaterala avtal som Sverige tecknar och som omfattar familjejuridik.

All offentligt driven verksamhet som möter barn ska bedriva ett aktivt arbete för likabehandling. Säkerställa att adoptioner, inhemska såväl som internationella, sker utifrån barnets bästa och att adoptivfamiljer får ett bra stöd vid mottagandet av ett barn.

Annons

Som ett ytterligare steg i vårt arbete för alla barn och alla familjers förbättrade villkor anser vi att det är nödvändigt att genomföra en nationell kartläggning av hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Vi behöver stärka skyddet för den som riskerar att giftas bort mot sin vilja genom särskilda och snabba insatser av polis, socialtjänst och domstolar. Som ett steg i detta arbete vill vi att asylsökande ska, i samband med hälsosamtal och i samhällsorienteringen, särskilt uppmärksammas på att hedersförtryck, aga, könsstympning och tvångsäktenskap är olagligt i Sverige.

Att upprepade kränkningar och överdriven kontroll av både barn och vuxnas liv ska vara straffbart. Vi vet att alla familjer är unika och har olika behov.

Vi vill stärka vårt samhälle genom att stödja familjer och ge alla barn, tonåringar, vuxna och äldre mer fritt val och därmed bättre förutsättningar för individuell utveckling, styrka och framgång.

Malgorzata Andersson, KDK Blekinge

Vera Zhotkevich Gutman KDK Blekinge

Jane Afredus, KDK Blekinge

Cecilia Velin, KDK Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons