Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Förbättra Blekinges äldreomsorg

Rapporter om vanvård på äldreboenden runtom i landet når oss med jämna mellanrum. För att äldreomsorgen ska klara kraven kring stärkt bemanning och högre kvalitet behöver regeringen ge landets kommuner ett årligt tillskott om minst tio miljarder kronor, menar Pensionärernas riksorganisation, PRO, i en ny rapport.
Äldre • Publicerad 13 december 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är förödande för äldres situation om regering och kommuner inte satsar med på äldreomsogen.
Det är förödande för äldres situation om regering och kommuner inte satsar med på äldreomsogen.Foto: Mattias Mattisson

Patienter som lämnas ensamma med dödsångest, överfulla blöjor som inte byts och felaktig medicinering är bara några chockerande exempel på bristande omsorg som corona-kommissionen och Inspektionen för vård och omsorg har rapporterat om i år. Det är ett allvarligt läge som riskerar att utvecklas till en krissituation.

I Blekinge tar ungefär 8 100 personer del av äldreomsorgen. Den här siffran kommer troligtvis att öka i rask takt – enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) väntas antalet personer över 80 år i Sverige att dubbleras fram till 2045.

Annons

Äldreomsorgen är ett kommunalt ansvar, men staten bidrar också med finansiering. Inför nästa år beräknas kommunsektorn gå med ett underskott på 20–30 miljarder kronor bara på grund av dagens pris- och löneökningar. När regeringen nyligen presenterade sin höstbudget var satsningarna på äldreomsorgen långt ifrån tillräckliga – faktum är att statsbidragen till kommunerna förblir på samma nivå som i år, vilket alltså innebär att nedskärningar är att vänta på många platser.

”När regeringen nyligen presenterade sin höstbudget var satsningarna på äldreomsorgen långt ifrån tillräckliga – faktum är att statsbidragen till kommunerna förblir på samma nivå som i år, vilket alltså innebär att nedskärningar är att vänta på många platser.”
Bernth Johnson, PRO

I stället för nedskärningar borde äldre människors rätt till god livskvalitet stå i fokus. PRO släppte nyligen en rapport med fem konkreta åtgärder på hur äldreomsorgen kan förbättras:

1. Ett årligt tillskott om minst 10 miljarder kronor direkt till äldreomsorgen utöver dagens statsbidrag.

2. En äldreomsorgslag som slår fast att äldre har rätt till goda levnadsvillkor och ett värdigt liv, till skillnad från dagens formulering om ”skälig” levnadsnivå.

3. Minst 90 procent av personalen inom äldreomsorgen ska ha fast anställning och möjlighet att arbeta heltid utan delade turer.

4. Äldre med hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt som är undersköterska.

5. Pensionärsråden i kommuner och regioner ska vara obligatoriska.

PRO uppmanar därför både Blekinges kommunpolitiker och regeringen med äldreminister Anna Tenje (M) att i varje kommande budget satsa på äldreomsorgen. Annars finns en betydande risk att kvaliteten försämras ytterligare och det vilket vore förödande för landets äldre.

Bernth Johnson, Ordförande PRO Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons