Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Förbjud barnaga i EU

I egenskap av företrädare för Piratpartiet i respektive hemländer är det en hederssak för oss att kämpa för barns integritet och välbefinnande.
Europavalet 9 juni • Publicerad 24 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Piratpartiets Katarina Stensson (Sverige), Zuzana Šubová, (Slovakien) och Ivan Bartoš (Tjeckien)
Piratpartiets Katarina Stensson (Sverige), Zuzana Šubová, (Slovakien) och Ivan Bartoš (Tjeckien)Foto: Piratpartiet

Alla barn har rätt att växa upp i en miljö fri från våld. Därför tar vi tydlig ställning och kräver att barnaga förbjuds i hela EU, inklusive de länder som idag erhåller kandidatstatus.

Idag tillåts barnaga i fyra EU-länder: Belgien, Italien, Tjeckien och Slovakien. Det är oacceptabelt, integritetskränkande och rättsvidrigt att barn fortsatt tillåts utsättas för fysiskt och psykiskt våld som en form av bestraffning.

Annons

Enligt Barnkonventionen, som blev svensk lag 2020, ska alla barn skyddas mot samtliga former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. Det finns en mängd studier som pekar på samband mellan kroppslig bestraffning och hämmad utveckling hos barnet.

Påtagliga risker som ökad aggression, bestående psykiska besvär och missbruk av alkohol eller droger kan också kopplas. Genom att förbjuda barnaga i EU tar vi barnens rättigheter på allvar. Krav ska också ställas på berörda kandidatländer (Bosnien och Hercegovina, Serbien och Turkiet).

För 45 år sedan blev Sverige det första landet i världen att förbjuda barnaga. Trots det hedervärda och långa förbudet är alldeles för många barn inte skonade från våld i hemmet.

Under 2022 kunde Brottsförebyggande rådet (Brå) redogöra över 24 500 misshandelsbrott mot barn under 18 år, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla anmälda misshandelsbrott. För åldersgrupperna 7-14 och 15-17 år innebar detta en ökning.

Enligt Skolundersökningen om brott från 2021 uppgav en femtedel av Sveriges niondeklassare att de blivit utsatta för någon form av misshandelsbrott under de senaste tolv månaderna. För det senaste misshandelstillfället uppgavs det egna hemmet som brottsplats av tjugo procent av flickorna och fem procent av pojkarna.

Här gömmer sig dessvärre även ett stort mörkertal (Brå kan inte förlita sig fullt ut på brottsofferundersökningar då barn yngre än 15 år inte intervjuas). Sverige kan bevisligen också bättre.

En politisk vuxenvärld måste våga gå före och skapa en tryggare och friare barndom för alla EU-medborgare. Det gäller även om barnaga anses vara socialt accepterat, som i exempelvis Italien. Där råder viss praxis, men någon uttrycklig lag finns inte på plats.

”Idag tillåts barnaga i fyra EU-länder: Belgien, Italien, Tjeckien och Slovakien. Det är oacceptabelt, integritetskränkande och rättsvidrigt att barn fortsatt tillåts utsättas för fysiskt och psykiskt våld som en form av bestraffning.”
Katarina Stensson, Marco Confalonieri, Zuzana Šubová och Ivan Bartoš, Piratpartister

Piratpartiet värnar den personliga integriteten mer än något annat parti. Vi kan göra verklig skillnad, och en gång för alla sätta stopp för barnaga i hela EU.

Katarina Stensson, Piratpartiet (Sverige)

Marco Confalonieri, Pirati (Italien)

Annons

Zuzana Šubová, Pirátska Strana (Slovakien)

Ivan Bartoš, Pirátská Strana (Tjeckien)

Annons
Annons
Annons
Annons