Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Ge fullmäktige goda beslutsunderlag

Att Sölvesborgs borgmästare, Arne Bogren (M), irriterar sig på att hans rödblåa styres politiska förslag i fullmäktige återremitteras av oss i oppositionen (skickas tillbaka till berörd nämnd på grund av ofullständiga innehåll) har efter senaste fullmäktige blivit tydligt.
Sölvesborg • Publicerad 5 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Peter Thyrén (SD).
Peter Thyrén (SD).Foto: Gunnel Persson

Återremisser som skett på initiativ av oss har dock i samtliga fall tydligt motiverats och rör alltifrån att rivningsförslag på lekplatser inte föregåtts av någon som helst medborgardialog, att överenskommelser tecknade å kommunens vägnar med regionen inte hamnat på berörda nämnders bord innan man avsett fatta beslut och att någon omvärldsbevakning om konsekvenser inte gjorts innan styret valt att lyfta avskaffande av drogtester i skolan på fullmäktiges bord.

På punkt efter punkt väcks oseriösa och ofullständiga förslag från det politiska styret utan någon som helst substans i underlag för att ärendena bör bedömas som färdiga för beslutsfattande. Vi i SD kan inte gå med på att det inte i ärendena finns någon transparens med vad besparingsbeslut väntas ge för konsekvenser för verksamheten eller att det inte levereras några ordentliga finansieringsförslag när det gäller kostnadsdrivande punkter.

Annons

Vad gäller SD:s och KD:s beslut att skicka tillbaka det rödblåa styrets förslag om att riva en väsentlig del av kommunens lekplatser ville vi att lekplatsernas ägare, dvs kommuninvånarna, skulle få tycka till först. Borgmästare Bogrens ständiga ilske-utbrott framstår både amatörmässiga och taktlösa då han med dessa i princip också säger att S och M vet bättre än medborgarna om deras bästa. Kith Mårtensson (M) och Birgit Birgersson Brorsson (S) har ju redan bestämt vilka lekplatser som ska bort, så vad ska man med en medborgardialog till, verkar borgmästaren frustrerat undra?

”Att avbryta politiska motståndare som vill lyfta aspekten kopplat till budgetfrågan är direkt odemokratiskt”
Peter Thyrén (SD)

Bogren säger också att styrets nu återremitterade förslag kostar pengar. Sanningen är: Nej, inte nämnvärt. Det blir inga extra nämndmöten då frågorna hanteras på redan kalendersatta möten. Det blir inga extra KF möten, vilket styret varit tydliga med. Det enda som kostar onödigt med pengar i denna soppa är egentligen borgmästaren och hans styres beslut att kraftigt höja kostnaderna för politikens arvoden. Och när undertecknad på föregående KF-möte talarstolen väl försökte prata om rambudget och kostnader med koppling till arvoden (som är viktig i rambudgetens kontext) så avbryter borgmästare Bogren mitt anförande och slår näst intill sönder klubban i bordet för att jag ska tystas. Arvodespengar är inte något som kommer från ett hål i väggen, Arne Bogren. Det är skattepengar från invånarnas jobb och slit, så att avbryta politiska motståndare som vill lyfta aspekten kopplat till budgetfrågan är direkt odemokratiskt.

Ett tips till borgmästaren och hans tafatta arvodesstyre är att framöver ge fullmäktige fullgoda beslutsunderlag - då behöver inte ärenden återremitteras framöver.

Peter Thyrén (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons