Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Halvera regelbördan!

2023 var ett besvärligt år för Sveriges lantbruksföretag. Inflation, höga räntor och extremväder skapade en perfekt storm.
Regelbörda • Publicerad 29 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Halvera regelbördan! Det skriver lantbrukarna i LRF.
Halvera regelbördan! Det skriver lantbrukarna i LRF.Foto: Jessica Gow/TT

Konsekvensen är att många lantbruksföretag utkämpar ett flerfrontskrig för att kunna producera maten vi äter idag. Liksom våra kollegor i Europa kämpar Sveriges bönder med en minskad lönsamhet och en allt tyngre regelbörda.

Ska vi klara av vårt samhällsviktiga uppdrag behövs snabba förändringar som gör verklig skillnad på gårdsnivå. Politisk handling är nödvändig för att vända utvecklingen, och det behövs nu.

Annons

Därför vill vi:

– Halvera regelbördan. Lagkraven inom det svenska lantbruket har mer än fördubblats under de senaste 25 åren. 1996 fanns det 278 lagkrav som berörda lantbruket. 2021 hade siffran växt till 648. Reglerna är för krångliga, för många och tidvis motsägelsefulla. Tillsammans utgör de en bromskloss för tillväxt och lönsamhet.

– Gör det enkelt att göra rätt. Lika viktigt som det är att minska antalet regler är att tillämpningen av regelverken förbättras. Det gäller till att börja med myndigheternas service och information om regelverk. Att man som lantbrukare får hjälp att göra rätt. En annan förbättringspotential ligger i bättre samordning mellan myndigheter som på olika sätt har kontakt med lantbruket.

En lantbrukare har att göra med ett 15-tal myndigheter och det är lätt att bli bollad runt mellan olika instanser. En bristfällig samordning gör även att en lantbrukare kan bli kontrollerad av flera myndigheter för samma sak.

”Nu behöver man visa handlingskraft genom att lyfta regelbördan från lantbrukarens axlar. Det är dags för den svenska regeringen att gå från ord till handling och halvera regelbördan.”
Roger Gustafsson, LRF

– Ta viltskadorna på allvar. Enligt Viltskadekommissionens utredning kostar viltet minst 18 miljarder kronor årligen. Det är stora värden som går förlorade för både samhället och enskilda lantbrukare i form av förlorad livsmedelsproduktion. Regeringen måste skyndsamt presentera det utlovade vildsvinspaketet som med kraft skapar möjligheter att minska vildsvinsstammen samt ge förslag som kan reglera andra övertaliga viltstammar.

– Rovdjursförvaltningen är idag katastrofal. Regeringen måste se till att nya riktlinjer om skyddsjakt på varg blir en konkret förenkling så att tamdjurshållning inte försvåras eller omöjliggörs i någon del av landet. Vargangreppen riskerar att beteshållande gårdar tappar framtidstron, inte minst hos fårbesättningarna. Effekterna av dagens politik går stick i stäv mot en ökad inhemsk livsmedelsproduktion, öppna marker som generar biologisk mångfald och en aktiv levande landsbygd. Vi menar också att de kostnader som skador och förebyggande av skador medför, ska fullt ut bekostas av staten.

Det finns många skäl för regeringen att förenkla företagandet för det svenska jord- och skogsbruket. Utöver ökad produktion och tillväxt kan staten räkna in ökad försörjningstrygghet, sysselsättning i hela landet och ökade kommunala skatteintäkter.

Nu behöver man visa handlingskraft genom att lyfta regelbördan från lantbrukarens axlar. Det är dags för den svenska regeringen att gå från ord till handling och halvera regelbördan.

Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost

Annons
Annons
Annons
Annons