Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Hur bygger vi Blekinge för framtiden?

Vi har de senaste åren sett att byggandet i landet viker kraftigt. Det är en kris i bostadsbyggandet vi ser.
Blekinge • Publicerad 18 mars 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det behöver byggas mer i Blekinge
Det behöver byggas mer i BlekingeFoto: Pontus Lundahl / TT

Bostadsbyggandet står för ca 50% av all byggvolym så om byggandet viker så faller total byggvolym. Nationellt kommer bostadsbyggandet 2023 falla ned mot 55 % av 2022 års nivå – det är ett kraftigare fall än under 90-talskrisen.

Bostadsbyggandet faller även kraftigt här i Blekinge trots att vi, enligt regional bostadsmarknadsanalys, (Länsstyrelsen Blekinge 2022) har brist på bostäder i länet trots ett vikande invånarantal.

Annons

Bostadsbristen sett till kommunernas centralorter är i många fall akut.

Samhällsekonomin drabbas då företag inte kan rekrytera. Blekinge står då inför två utmaningar:

Bostadsbrist och vikande befolkningsmängd samtidigt som vi har expanderande industrier samt militära anläggningar som nu hamnar i världens blickfång genom Nato-inträdet och kriget i Ukraina.

Byggbranschen är pressad i dagsläget. Varsel och konkurser förekommer dagligen och skall vi kunna bygga det framtida Blekinge måste byggbranschen kunna behålla sin kapacitet och kompetens.

När konjunkturen vänder – det kommer den göra - måste vi ha kapacitet att matcha efterfrågan och det kommer vi inte kunna om kompetens lämnar branschen och företag får lägga ned.

Kommunerna måste se över sin planprocess, förkorta ledtiderna och detaljplanera byggbar mark så att det matchar efterfrågan. Kommunerna i länet måste även se över sitt markinnehav och börja förbereda sig för ökat behov av arbetskraft inom näringslivet men även inför det växande försvaret.

Kommunerna kan dock inte göra allt själva utan det behövs förändringar för bostadsbyggandets förutsättningar på nationell nivå.

Översynen av amorteringskravet och bolånetaket som nu sker är välkommen men även en översyn av hyressättningssystemet vore lämpligt.

Byggbranschen idag har det extremt tufft och vi har ökande antal konkurser och byggarbetslösheten stiger. Vi riskerar att hamna i en akut kompetensbrist den dagen konjunkturen väl vänder. Detta är ett stort skäl att komma i gång med byggandet.

Som industri- och försvarslän har Blekinge allt att vinna på en offensiv framtoning om satsningar och byggande.

Annons

Den 21 mars arrangerar Blekinge Byggförening och Byggföretagen Blekinge Byggardag. Temat för dagen är ”Hur bygger vi Blekinge för framtiden”?

Med intressanta föredrag med allt från hållbarhet till försvarets kommande behov vill vi lyfta frågorna om Blekinges roll och färd in i framtiden.

”Byggbranschen idag har det extremt tufft och vi har ökande antal konkurser och byggarbetslösheten stiger. Vi riskerar att hamna i en akut kompetensbrist den dagen konjunkturen väl vänder. Detta är ett stort skäl att komma i gång med byggandet.”
Anders Fredriksson, Byggföretagen Östra Skåne & Blekinge, Jörgen Johansson, Blekinge Byggförening

Vi kanske inte får svar på våra frågor om hur Blekinge skall för framtiden men Byggardagen kommer att fånga upp frågeställningar för att frågan om Blekinge skall byggas för framtiden kommer högre upp på den politiska agendan.

Anders Fredriksson, Bransch- och föreningsansvarig Byggföretagen Östra Skåne & Blekinge

Jörgen Johansson, styrelseordförande i Blekinge Byggförening.

Annons
Annons
Annons
Annons