Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: I Karlskrona nära noll

Den massiva kritiken gällande den kommunala affären med vattenborgen i Karlskrona försöker nu kommunledningen låtsashantera genom att gömma sig bakom en oseriös utredning.
Karlskrona • Publicerad 16 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
I Karlskrona går både politikerförtroendet och utetemperaturen mot noll ...
I Karlskrona går både politikerförtroendet och utetemperaturen mot noll ...Foto: Claudio Bresciani / TT

I förfrågningsunderlaget skriver man att kritiken ”har föranlett organisationen att påbörja ett förbättringsarbete för att förhindra att liknande uppstår i framtiden”.

Det utredningsuppdrag man erbjuder riktar in sig på ”förbättringar” framöver och avser inte på något vis göra upp med alla orätter och starka brister i fallet som föranlett kritiken och som motiverar granskning. Som en följd av det är inte hyresavtalet och dess affär föremål för granskning (gravt felaktig den med) och inte heller hyresnivå eller köpesumma (det mest kritiska).

Annons

Man försöker gömma de stora frågorna bakom en spelad avsikt att lära sig vad som är rätt i den kommunala byråkratin, insiktsfulla om att sådan självklar kritik är ett bondeoffer i sammanhanget.

Jävsfrågan är så delikat att man tar sig för pannan bara av den.

Och arbetet ska ske snabbt, det direktupphandlas. Varför då och vem är släktingen eller nya bästa kompisen som får uppdraget undrar man liksom vad man avser med ”oberoende”. Förstår man ens det begreppet?

Revisionen skulle fått uppdraget att genomföra en förenklad upphandling av en fullständig granskning – affärsekonomisk och juridisk - och hela affären stoppats tills den stod klar. Ett uppdrag utan snäva direktiv och helt utan färdiga vilseledande slutsatser att förhålla sig till, och med en tidsplan för uppdraget som tillät den ambitionsnivå och trovärdighet som ärendet motiverar, av respekt för vårt gemensamma pund och den demokratiska beslutsprocessen.

Kommunen anger i upphandlingsunderlaget att då värderingarna genomfördes fanns inte heller något förslag till hyresavtal med Karlskrona kommun att tillgå. Således har inte avtalsmässig hyra relativt faktiskt hyra av tidigare hyresgäster eller Karlskrona kommun som kommande hyresgäst beaktats”!

Det är inte så konstigt då man inte gjort processen offentlig och inte ens diariefört gällande hyreskontrakt. Därtill är den verkliga eller bedömda hyreskostnaden just den alternativintäkt som är den enskilt viktigaste parametern för en marknadsmässig värdering av detta slag och med detta objekt.

Denna säger man att man har bortsett ifrån helt tidigare (!) och därför är det inte nu heller någon betydelsefull faktor att granska gällande prissättningen (!).

Det är så tokigt att det inte går att bemöta.

Det som verkar mest störande är att de samlat tycks tro att folk i allmänhet köper deras oerhörda amatörmässighet och närmast bisarra narrativ. En skenhelighet utan motstycke.

”Tilltron är nu nere väl under tio procent, i Karlskrona är den nära noll!”
Peter Östling

Politik handlar om förtroende – regeringspartierna går kräftgång sedan valet. Regionala och lokala politiker bidrar starkt till det kraftiga fallet (Novus, 2023) avseende svenskarnas tilltro till politiker, den har halverats sedan vaket 2022.

Annons

Tilltron är nu nere väl under tio procent, i Karlskrona är den nära noll!

Peter Östling

Annons
Annons
Annons
Annons