Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Julklappströjan i soporna?

Konsumtionen av kläder och textilier bidrar till stora klimatutsläpp.
Blekinge • Publicerad 18 december 2023
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tröja på väg till textilinsamlingen
Tröja på väg till textilinsamlingenFoto: Janerik Henriksson/TT

Blekingeborna konsumerar 14 kilo kläder och textilier per person och år. I snitt slängs 8 kilo textil per person och år, trots att det många gånger hade kunnat återbrukas eller återvinnas.

Sannolikheten är alltså stor att årets julklappströja till slut hamnar i soppåsen.

Annons

Hantering av textil och textilavfall är en högaktuell fråga. EU förhandlar om ett producentansvar för textil och från 2025 kräver EU:s avfallsdirektiv att textil samlas in separat från annat avfall. Enligt regeringens förslag kommer ansvaret för insamlingen hamna på kommunerna.

Det är efterlängtat att beslutsfattarna tar tag i problemet att stora mängder textil bränns upp i stället för att tas tillvara. För att få till en hållbar textilanvändning måste vi både ställa om produktionen och ge textilierna ett längre liv.

Att återbruka kläder och textil ger långt större miljönytta jämfört med att återvinna materialet. Endast det som absolut inte går att återbruka eller återvinna ska ses som avfall.

”Att återbruka kläder och textil ger långt större miljönytta jämfört med att återvinna materialet. Endast det som absolut inte går att återbruka eller återvinna ska ses som avfall.”
Lars Råsberg, Human Bridge

En stor utmaning med de nya kraven om separat insamling av textil kommer vara att fånga upp de volymer av textil som i dag läggs i soppåsen.

Kommunerna i Blekinge kommer dels behöva göra informationsinsatser för att uppmuntra människor att förändra sina slängvanor, dels ta hand om större volymer textil av varierande kvalitet.

Ett stort ansvar kommer ligga på kommuner och kommunala avfallsbolag.

Biståndsorganisationen Human Bridge samlar in närmare 13 000 ton kläder och textil per år. Majoriteten av det som lämnas i våra containrar är helt och rent. 80 procent av det vi samlar in används igen medan 14 procent återvinns.

Intäkterna från textilinsamlingen använder vi för att finansiera bistånd där sjukvårdsutrustning och sjukvårdsmaterial från Sverige förmedlas till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Vi och andra insamlande organisationer har redan i dag fungerande system för insamling och sortering med fokus på återbruk. Ideella aktörer är avgörande för att värdefulla textilresurser ska tas om hand och återbrukas. Insamlingen möjliggör humanitära och sociala insatser både i närområdet och internationellt.

Hur systemet utformas avgör om vi som samhälle värnar om eller slår sönder de ideella organisationernas textilinsamling.

Annons

Human Bridge uppmanar Blekinges kommuner att kroka arm med ideella aktörer för att lösa kraven på separat insamling av textil. Låt inte julklappströjan hamna i soporna!

Lars Råsberg, biträdande direktor på biståndsorganisationen Human Bridge

Annons
Annons
Annons
Annons