Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Klimatomställningen kan inte invänta politiken

Sverige har ett stort behov av att bygga nya bostäder och infrastruktur då befolkningen växer. Samtidigt behöver vi minska utsläppen från byggsektorn för att vi ska kunna nå politikens beslutade klimatmål till 2045. Hur ska det gå till?
Klimatpolitik • Publicerad 8 juni 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Betong, tillväxt och administration.
Betong, tillväxt och administration.Foto: Janerik Henriksson/TT

Den 16 juni har regeringen kallat till ett nationellt klimatmöte. Vi har bjudits in tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn för att bidra med våra inspel till regeringens klimathandlingsplan.

Sedan flera år tillbaka driver våra medlemsföretag ett intensivt arbete med att utveckla betong som ger minsta möjliga klimatpåverkan. Redan idag finns det klimatförbättrad betong på marknaden som innebär en minskning av utsläpp på uppemot femtio procent. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med andra aktörer i värdekedjan tagit fram en färdplan för klimatneutral betong. Senast 2030 ska det finnas klimatneutral betong på marknaden och senast 2045 ska all betong vara klimatneutral.

Annons

Det finns en återkommande diskussion inom politiken om vilket byggmaterial som har minst påverkan på miljön och klimatet. Vissa kommuner har till och med valt att ta fram en speciell strategi för att prioritera ett visst byggmaterial. Vi anser att detta är helt fel väg att gå eftersom det idag inte går att påvisa att ett visst byggmaterial är bättre än något annat gällande klimatpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv.

Strategier som premierar bara ett byggmaterial leder också till osund konkurrens med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som eftersträvas inte uppfylls. Här behöver politiken kliva in och räta ut debatten och se till att vi kan bygga långsiktigt hållbart med utgångspunkt i det specifika projektets krav och förutsättningar och utifrån det finna den bästa slösningen för hela konstruktionen sett ur ett livscykelperspektiv.

”Strategier som premierar bara ett byggmaterial leder också till osund konkurrens med risk för ökade byggkostnader, minskade innovationer och att de hållbarhetsvinster som eftersträvas inte uppfylls”
Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Krav och efterfrågan driver utveckling. Vi uppmanar därför privata och offentliga beställare att ställa krav så att efterfrågan ökar på klimatförbättrad betong i stället för konventionell betong i samband med nya, och framtida byggnads- och infrastrukturprojekt. Då kan vi redan idag minskad klimatpåverkan kraftigt från byggandet.

Det nationella klimatmötet blir en viktig plats att visa hur långt vi i betongbranschen har kommit i klimatomställningen. Men om regeringen på allvar vill nå hela vägen fram till vårt mål att tillverka klimatneutral betong krävs också politisk handlingskraft.

Ett första steg är att ställa krav, öka efterfrågan och stärka kunskapen om klimatförbättrad betong. Lyckas vi med det, då är chansen stor att vi uppnår målet att vi blir ett klimatneutralt samhälle 2045.

Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong

Annons
Annons
Annons
Annons