Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Klimatomställningen politikens ansvar

Över hela världen orsakar klimatkatastrofer förödelse – bränder, översvämningar, djur- och växtarter som försvinner och människor som drivs på flykt.
Klimatnödläget • Publicerad 4 september 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åsa Gyberg Karlsson, Vänsterpartiet.
Åsa Gyberg Karlsson, Vänsterpartiet.Foto: Staffan Lindbom

Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Vi måste lösa klimatkrisen och skydda den biologiska mångfalden, men omställningen går alldeles för sakta. En del lösningar behöver vara internationella men mycket går att genomföra nationellt - om bara den politiska viljan finns.

Investeringar i grön teknik, industri och infrastruktur, utbyggd energikapacitet och stärkt styrning utifrån nya, skärpta klimatmål behövs. Återanvändning och återvinning av material behöver öka. Omställningen behöver ske omgående och alla politiska beslut behöver ta hänsyn till den akuta kris som vi befinner oss i. Det är politikens, och inte individens, ansvar att skapa möjligheter för människor att välja enkla och billiga klimatsmarta alternativ.

Annons

Vänsterpartiet har därför att föreslagit ett historiskt stort klimatomställningspaket. Det kommer att innebära bland annat ett omfattande statligt åtagande för nya investeringar i transportinfrastruktur, elöverföring, elproduktion och klimatanpassningar av nya och befintliga bostäder.

För att finansiera klimatomställningsprogrammet föreslår Vänsterpartiet ett tioårigt moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, med start år 2023, och att det ersätts med ett underskottsmål på minus 1 procent av BNP.

”För att finansiera klimatomställningsprogrammet föreslår Vänsterpartiet ett tioårigt moratorium för dagens överskottsmål i den offentliga budgeten, med start år 2023, och att det ersätts med ett underskottsmål på minus 1 procent av BNP.”
Åsa Gyberg-Karlsson, Vänsterpartiet

Omställningen har tvingats fram av tidigare generationers agerande och görs för kommande generationers välfärd, vilket gör det rimligt att kostnaderna sprids över flera generationer.

En lånefinansiering av omfattande infrastrukturprojekt gör att de kan färdigställas och tas i drift tidigare. Det frigör också medel till andra offentliga utgifter, samtidigt som Sverige kan ta rejäla kliv mot att bli världens första fossilfria välfärdsland.

De förslag Vänsterpartiet lägger skapar dessutom arbetstillfällen, vilket gynnar våra regionala och kommunala förutsättningar och därmed välfärden och lokalt företagande i stort. Satsningarna ger också ökade möjligheter att förverkliga regionala och kommunala målsättningar inom klimat- och miljöområdet.

Transportinfrastruktur. Vänsterpartiet föreslår det största infrastrukturpaketet i modern tid. Det innebär bland annat en järnvägssatsning som på riktigt binder samman alla delar av vårt land och som underlättar pendling på en rad platser i landet.

Paketet innebär att vägunderhållet stärks och att laddinfrastruktur för elbilar kan byggas ut i hela landet.

Elproduktion och elöverföringskapacitet. Sverige är i behov av en snabbare ökning i elproduktionen och överföringskapaciteten än någonsin i modern tid. Här har vindkraften stor potential. Svenska kraftnät pekar på behovet av utbyggda och nya transmissionsnät och regionnät.

I paketet föreslår Vänsterpartiet stora satsningar på stamnäten för att undvika att hushåll och företag får bära kostnaden via höjda avgifter.

Klimatanpassningar av bostäder. Det handlar såväl renoveringar som nybyggen. Det handlar om allt från nya materialval till energieffektiviseringsåtgärder, solpaneler på taket och system för en lokal cirkulär ekonomi.

Annons

Bygg ut kollektivtrafiken och halvera biljettpriserna. En billig och välfungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en grön omställning och dessutom helt nödvändig för hushåll med pressad ekonomi.

Därför presenterade Vänsterpartiet en av valrörelsens största satsningar: Halverade biljettpriser i en kraftigt utbyggd kollektivtrafik.

Åsa Gyberg-Karlsson, Riksdagskandidat Vänsterpartiet Blekinge

Annons
Annons
Annons
Annons