Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Kommunalrådets oroväckande okunskap

Med anledning av Birgit Birgersson Brorssons (S) senaste utspel i en artikel i BLT, samt med anledning av Bengt-Åke Karlssons (M) utspel i Sydöstran den 6/3:
Sölvesborg • Publicerad 14 juni 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Birgit Birgersson Brorsson, kommunalråd för Socialdemokraterna i Sölvesborg är okunnig som kommunrevisionens uppgifter, hävdar skribenten.
Birgit Birgersson Brorsson, kommunalråd för Socialdemokraterna i Sölvesborg är okunnig som kommunrevisionens uppgifter, hävdar skribenten.Foto: Johan Nilsson/TT

Jag vill belysa problem som uppstår när politikers okunnighet om hur Kommunrevisionens av KF:s tilldelade uppdrag ser ut.

Birgit Birgersson Brorssons okunnighet om detta samt om sitt eget uppdrag, sticker dock ut mer än det senare, så jag lägger därmed fokus därvid.

”Birgit Birgersson Brorssons okunnighet om detta samt om sitt eget uppdrag, sticker dock ut mer än det senare, så jag lägger därmed fokus därvid.”
Jimmy Kärnerup, kommunrevisor
Annons

Birgit är kommunens högst uppsatta politiker. Birgits erhållna arvode kostar oss skattebetalare över 1,2 miljoner kronor per år. Det minsta man bör kunna förvänta sig är att hon informerat sig om vad hennes uppdrag innebär och vilka krav det medför.

KF har i sin författningssamling, vilken utgör de lokala regelverken, beslutat att kommunalråd ska ägna HELA sin arbetstid åt uppdrag för kommunen med ansvarsområden enligt kommunstyrelsens bestämmande. (SFS 2.1, Kap 8.1)

Att som Birgit i media påstå att det är jag som inte skulle ha förstått någonting då jag i min roll granskar om nämnda reglementen efterlevs, samt att hon som kommunalråd inte skulle behöva anmäla bisyssla överhuvudtaget, är antingen en medveten lögn eller ren okunskap.

Oaktat vilket är det anmärkningsvärt.

Sölvesborgs styrandedokument måste alla förtroendevalda rätta sig efter då de berörs av dessa – såväl jag som Birgit. Detta oaktat att hon verkar ha en bild av sig själv som överordnad regelverken och därmed möjligheten att själv bli föremål för granskning.

Vidare vill jag informera alla ni som läser detta, men främst okunniga lokalpolitiker. Vi kommunrevisorer är och ska vara helt oberoende. Vi är även en egen myndighet och försök att påverka vår granskning faller under ”Otillåten påverkan av myndighetsperson”.

Till skillnad mot vissa andra kommuner har Sölvesborgs Kommunfullmäktige beslutat att vårt revisionsuppdrag är brett i omfattning. Om detta går att läsa på kommunens webbsida under ”SFS 2.9”, och första stycket som heter ”Revisionens roll”.

Där framgår att vi ska och kan granska ALL verksamhet som kommunen ansvarar för samt att vi Kommunrevisorer YTTERST är kommuninvånarnas demokratiska instrument - dvs. inte kommunalrådens eller Kommunfullmäktiges.

Denna uppdragsbeskrivning ger oss en oinskränkt rätt - samt skyldighet- att även granska våra förtroendevalda och hur dessa följer regelverken.

Det är märkbart att det känns jobbigt för Birgit när frågor ställs rörandes henne själv, men om ingen granskar om författningssamlingen följs, uppstår risk för ett demokratiskt vakuum där det står förtroendevalda fritt att ignorera dessa.

Annons

Om Birgit, annan politiker eller tjänsteman inte har brutit mot lokala styrandedokument då granskning sker, finns heller ingen anledning att vara orolig.

Tvärtom, ligger det också i revisionens uppdrag att skänka verksamheten legitimitet och förtroende då detta berättigas.

Syftet från mitt håll är aldrig att leta fel, utan att ta kommuninvånarnas oro på allvar. Min granskningsrapport angående huruvida Birgit följt regelverken var ämnad att ge henne just legitimitet då inget jag utrett har visat att hon i detta fall gjort något fel.

Därför framstår hennes ursinne i BLT:s artikel som mycket märkligt och egendomligt.

Jag tar mitt uppdrag som kommunrevisor på största allvar och jag kommer att fullfölja detta till 100% i att exempelvis granska när tips från allmänheten kommer mig till del – för politikers del oavsett vilket parti det handlar om.

Det har nu startas 2 nya granskningar och ytterligare en större granskning är planerad i närtid. För det arbete jag lägger ner erhåller jag 52 kronor per dygn i arvode, att i sammanhanget jämföra med Birgits arvode som per dygn är nästan 30 gånger högre.

Jimmy Kärnerup, Kommunrevisor i Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons