Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Kontanter är på liv och död

Det har varit ett flertal insändare i Sydöstran om kontanter. Frågan är dock mycket större än att kunna välja mellan kort eller kontanter. För mig har det kommit att handla om liv eller död.
Kontanter • Publicerad 8 juli 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ronny Stark har flera gånger blivit nekad att betala med kontanter.
Ronny Stark har flera gånger blivit nekad att betala med kontanter.Foto: Fredrik Sandberg/TT

2015 – Högsta förvaltningsdomstolen skrev ett prejudikat om att myndigheter måste ta emot kontanter [HFD 2015 ref. 49].

2016 – Pensionärsorganisationerna lämnade in mängder av namnunderskrifter till finansmarknadsministern med uppmaning om lagstiftning till skydd för kontanterna.

Annons

2017 – På riksdagsseminarium om kontanter beskrevs läget som att ”kon(tanterna) dör medan gräset växer”.

2018 – Region Blekinges brottslige tandvårdsdirektör fattade olagligt tjänstemannabeslut om kontantvägran.

2019 – Justitieombudsmannen, JO, skickade skrivelse till regeringens socialdepartement om att regionerna satt i system att runda lagstiftning. Trots att Folktandvården vägrat ta emot min patientavgift beordrade Tandvårdsdirektören utmätning som verkställdes. Blekinge tingsrätt undanröjde utmätningen med motiveringen att Regionen fattat beslut utan stöd av lag.

Riksbankens ledning adresserade kontantvägrarproblemet för Riksdag och Regering.

2020 – Strax efter att regionen förlorat utmätningsmålet mot mig i domstol beordrades ny utmätning i samma ärende tingsrätten just undanröjt, men i lönndom så att man inte fick möjlighet att överklaga.

2021 – Mitt bankkonto, som registrerats hos Skatteverket, rånades av banken, så att jag stängdes ute ifrån mina pengar. Fyllnadsinbetalning av skatt försökte jag i stället göra hos lokala Skattekontoret men de vägrade ta emot pengarna.

2022 – Skatteverket beordrade och verkställde utmätning av 2 211 kr i skatt som inte gick att betala in. Såväl tings- som hovrätten förklarade sig icke behöriga domstolar. Förvaltnings- och kammarrätterna förklarade ärendet icke överklagbart. Med hjälp av Finansinspektionen och Allmänna reklamationsnämnden fick jag tillbaka pengarna från banken.

”I juni fattade Pensionsmyndigheten beslut om att jag inte skulle få någon pension eftersom jag krävde att ha egen kontroll över min integritet, min privatekonomi och mina likvida medel.”
Ronny Stark

Den 1 september havererade betalningsinfrastrukturen och dagen efter beslutade regeringen om tilläggsdirektivet Dir. 2022:131 till den då pågående betalningsutredningen med ett halvårs extra tid. Då jag fick min första pensionsutbetalningsavi i oktober gick den inte att lösa ut någon stans i landet. De 21 Länsstyrelserna uppmärksammade betalningshaveriet i sin årliga rapport till Regeringen.

2023 – I mars meddelade Skatteverket att jag hade 20 000 kr som överskott på skattekontot. Trots det verkställdes utmätning av 2 000 kr i november. Återigen förvägrades jag rättslig prövning av förvaltnings- och kammarrätterna.

I juni fattade Pensionsmyndigheten beslut om att jag inte skulle få någon pension eftersom jag krävde att ha egen kontroll över min integritet, min privatekonomi och mina likvida medel. Min invändning överlämnades till Förvaltningsrätten i Växjö mål nr 2406-23.

Annons

Fråntagen min enda inkomstkälla i ett år krävde jag att ärendet skulle påskyndas vilket avslogs. I stället obstruerades tillsättning av handläggare i 7 månader (till 9 feb).

2024 – I mars förvägrades jag att skaffa ID-kort av folkbokföringsmyndigheten Skatteverket som vägrade ta emot kontanter. JO, som läxade upp Skatteverket för kontantvägran förra året, utreder ärendet, dnr 2526-24.

Den 10 maj avvisade förvaltningsrätten pensionsärendet eftersom man överlämnat ärendet till rättslig prövning utan omprövning. När så skett fick förvaltningsrätten en ny helt identisk överklagan, mål nr 2009-24, där jag nu efter två år utan inkomst krävde förtursbehandling, vilket avslogs.

Sedan blev det livsfara.

Då ambulanspersonalen skulle koppla in EKG för mitt hjärtbesvär den 13 juni 2024 fördröjdes starten av att jag inte kunde legitimera mig. Utan inkomst i två år går det varken att betala akutavgifter, patientavgifter, sjukresor eller för livsuppehållande läkemedel.

Statliga myndigheter som vägrar såväl in- som utbetalning av landets grundlagsskyddade och enda lagliga betalningsmedel såväl utsätter mig för livsfara som begår brott.

Hur skyddar man sig från övergrepp då det är staten som är förövaren?

Lösning: Förtydligad lagstiftning om generell kontantplikt.

Ronny Stark

Fattigpensionär i Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons