Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Kriminaliteten och fristående skolor

Har införandet av fristående skolor påverkat kriminaliteten i Sverige?
Friskolor • Publicerad 18 oktober 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kriminaliteten kan förklaras av friskolornas kravlöshet.
Kriminaliteten kan förklaras av friskolornas kravlöshet.Foto: / TT

Som f d lärare och rektor har jag mött massor av elever genom åren och då lärt mig en hel del om skolans roll i samhället. Genom denna erfarenhet är jag fullständigt övertygad om att införandet av fristående skolor och de bestämmelser som finns kring deras finansiering är ett av skälen till att vi idag ser kriminaliteten gå allt längre ner i åldrarna.

Anledningen till denna slutsats har två grunder:

Annons

1: Införandet av fristående skolor har skapat en form av kundkontakt mellan skola och elev. Detta begränsar skolans uppdrag som förutom att lära ut det vi kallar allmänbildning också är att visa för eleverna hur ett samhälle fungerar i praktiken.

I det senare fallet gäller i princip samma lagar och regler i skolan som annars och eftersom elever lätt kan flytta till annan skola och ta ”pengar med sig” vågar man inte i skolan sätta gränser vad gäller elevernas beteende i tillräcklig omfattning.

Eleverna får tidigt ett intryck av att samhället är tandlöst, som elev kan man bryta mot massor av lagar, utan påföljd. Detta faktum tar de ju sedan med sig ut i livet och där är vi nu.

2: Skolan behöver ha råg i ryggen och det har knappt blivit mer än lite sådant på botten av påsen, när varje konflikt med en elev och dennes föräldrar riskerar att dränera skolan kassa.

Det är fullt förståeligt att effekterna blir kännbara och på sikt katastrofala.

Förutom bra regler, så behöver man i skolan ha mod att ta dessa konflikter, man ska helt enkelt som lärare och rektor ha modet att stå upp för samhällets regelsystem och se till att eleverna får en god etisk grund att stå på.

Naturligtvis är detta i första hand föräldrarnas ansvar, men skolans miljö, med stora grupper och gemensamma regler är en god spegling av elevens framtida samhällssituation.

Detta gör att skolan tidigt kan se hur dennes framtid skulle kunna se ut. För oss som arbetar i skolan kommer alltså dagens utveckling med kriminella unga inte som någon överraskning.

Tidig kravlöshet har i stor utsträckning skapat det och det kan till en ganska stor del skyllas på införande av fristående skolor.

”Tidig kravlöshet har i stor utsträckning skapat det och det kan till en ganska stor del skyllas på införande av fristående skolor.”
Olof Nyström

Att dessa skolors ägare dessutom kan lyfta ut stora vinster gör saken bara ännu tydligare.

Olof Nyström, f d lärare, rektor, forskarstuderande och fackligt aktiv

Annons
Annons
Annons
Annons