Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Längre perspektiv behövs

Svar till Opinion Väst artikel ”Marginalisera inte akutsjukvården”, Sydöstran den 22 november.
Sjukvården • Publicerad 27 november 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Karin Nordvall, Centerpartiet (bild) och Magnus Johansson, socialdemokraterna, svarar Opinion Väst om akutsjukvården.
Karin Nordvall, Centerpartiet (bild) och Magnus Johansson, socialdemokraterna, svarar Opinion Väst om akutsjukvården.Foto: Jan-Erik Martinsson

Vi får börja med att tacka för svaret. Den anonyma gruppen Opinion Väst är ju en av de mer flitiga debattörerna gällande akutsjukvården i Blekinge, eller mer specifikt akutmottagningens vara eller inte vara i Karlshamn.

Och det är just detta som vi menar med att debatten behöver breddas en smula. Det är bra att akutsjukvården debatteras men vi efterlyser fler röster som även belyser övriga delar av hälso- och sjukvården.

Annons

Låt oss först slå fast att vi verkligen inte marginaliserar akutsjukvården. Vi vill understryka att en effektiv och ändamålsenlig akutsjukvård ska finnas i hela Blekinge.

Den ska finnas för alla på ett jämlikt sätt, inte bara i tätorterna. Det får vi främst genom ambulanser, bedömningsbilar och läkarbilen. Den akuta vården inleds när patienten kommer under vård, inte när en kommer till akuten.

Ibland kan det vara ambulansen som kommer först. Men ibland räcker det kanske med en bedömningsbil eller läkarbilen.

Men hälso- och sjukvård är så mycket mer. Hur ska vi hantera det faktum att vi lever allt längre, att andelen äldre blir allt större, att psykiatrins behov ökar snabbt?

Och inte minst handlar det om hur primärvården ska ges rätta förutsättningar att klara sitt uppdrag. Detta är i hög grad avgörande för att färre ska behöva åka in till sjukhuset.

För att reda ut hur vi ska hantera alla dessa frågor är en bred och långsiktig process avgörande för att nå en politisk enighet kring ett längre perspektiv än bara en mandatperiod.

Det är just denna process som vi nu efterlyser av den nya ledningen i Region Blekinge.

”För att reda ut hur vi ska hantera alla dessa frågor är en bred och långsiktig process avgörande för att nå en politisk enighet kring ett längre perspektiv än bara en mandatperiod.”
Magnus Johansson, socialdemokraterna och Karin Nordvall, centerpartiet

Avslutningsvis när det gäller de pengar som avsattes i samband med beslutet om närakut öppen dygnet runt.

Eftersom regionfullmäktige fattat nya beslut kring detta så har även de pengar som fanns avsatta disponerats om till andra, för vården angelägna, ändamål.

Magnus Johansson (S)

Annons

Karin Nordvall (C)

Annons
Annons
Annons
Annons