Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Låt 4-6 vara kvar i Kättilsmåla

Hela Karlskrona kommun ska leva, det sker med nära tillgång till förskola, skola och samhällsservice.
Karlskrona • Publicerad 2 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Välkommen till Kättilsmåla. Eller vad ska vi säga?
Välkommen till Kättilsmåla. Eller vad ska vi säga?Foto: Mattias Mattisson

Att flytta årskurserna 4 - 6 från Kättilsmåla till Spandelstorp är en utveckling i fel riktning. Det är en långsam utarmning.

Målet och förhoppningarna om att Karlskrona ska växa och varför ska inte hela kommunen få växa.

Annons

Det är en utmaning att anpassa de kommunala funktionerna som efter demografiska prognoser, det grundar sig i vad vill invånarna i kommunen bo, som grundar sig i vad kan kommunen erbjuda som gör att invånare vill bosätta sig, och bo kvar, kanske i flera generationer.

Beslutet presenterades av kunskapsförvaltningen, och bifölls av de styrande allianspartierna. De styrande partierna, M, SD, KD och L eftersträvade inte en bred enighet med de övriga partierna.

Det är en behövlig hantering, både på kort och lång sikt. En öppen dialog leder ofta till mer stabila och hållbara lösningar. Att ändra organisation och verksamhet är en ständigt pågående process.

Att som här hasta fram beslut kan leda till att inte allt kommer med, som till exempel frågan om att optimalt nyttja befintliga lokaler.

Vi måste bli bättre på att vara flexibla med våra lokaler, det läggs miljarder på att bygga nya skolenheter för att invånarna flyttar till nya områden.

Vi vill markera att det finns andra lösningar utifrån att låta de som går i Kättilsmåla skola nu gå kvar där samtidigt med att i samverkan med alla parter genomföra förbättringar.

Beslutet att lägga ner mellanstadiet på Kättilsmåla skola har togs i nämnden utan att elever och föräldrar fått göra sin röst hörd. Även den politiska förankringen har varit obefintlig.

Trots detta tas i all hast beslut som har stor inverkan både för eleverna på skolan i Kättilsmåla, familjer och för en hel bygd. Den ekonomiska besparingen är blygsam, men konsekvenserna desto större.

”Trots detta tas i all hast beslut som har stor inverkan både för eleverna på skolan i Kättilsmåla, familjer och för en hel bygd. Den ekonomiska besparingen är blygsam, men konsekvenserna desto större.”
Pernilla Persson och Johan Eriksson, Centerpartiet

Centerpartiet ser möjligheter till besparingar även utan att flytta klasserna 4 - 6 till Spandelstorp. Bättre samverkan mellan förskolan och skolan i Kättilsmåla, när det gäller tillagning av mat och bättre samverkan mellan förskola och fritids.

Pernilla Persson (C), Ledamot i kunskapsnämnden

Johan Eriksson (C), Ersättare i kunskapsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons