Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Låt inte Karlskrona tappa fart

Svar på insändare ”Vi saknar oppositionens politik” i Sydöstran den 27 mars:
Karlskrona • Publicerad 28 mars 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sandra Bizzozero, socialdemokratiskt oppositionsråd, Karlskrona.Foto: Patric Söderström
Magnus Larsson (C)Foto: Mattias Mattisson
Henrik Holmkvist (V)Foto: Mattias Mattisson

I en insändare efterlyser de fyra styrande kommunalråden oppositionens politik. Det påstås att det enda vi gör är att kritisera, förlöjliga och ifrågasätta den styrande majoritets politik. Att vi saknar egna motförslag och konkreta idéer. Det är en bild som är något främmande för oss.

Det finns dock två exempel där vi kan konstatera att vi i oppositionen har kritiserat och ifrågasatt er politik. Det första gäller såklart hanteringen av vattenborgen. En kritik som visade sig vara befogad utifrån den oberoende externa granskning som gjordes efter haveriet.

Annons

Det andra gäller privatiseringen av arbetsmarknadscentrums verksamhet på Bubbetorps gård. Ett beslut som vi ansåg inte behövdes eftersom den verksamhet som bedrevs var väl fungerade och ett föredöme för många andra kommuner i hela landet. Vi anser helt enkelt inte att det är en god ide att ge sig på att laga något som inte är trasigt.

Vi har vid desto fler tillfällen kommit egna idéer, nya förslag och inspel som vi hade hoppats skulle tas emot väl av er. Vi är fullt medvetna om att en kommuns utveckling kräver långsiktighet i stora och strategiskt viktiga frågor. Vi behöver kroka arm i frågor som rör jobben, kompetensförsörjning, klimatomställningen och kommunens utvecklingsarbete.

Varje år lämnar vi in egna förslag på budget. Vi har kommit med olika förslag på bland annat hur vi får fart på bostadsbyggande och en levande landsbygd, hur vi kan göra så att alla elever ska klara av skolan med godkända betyg, lagt förslag på hur vi kan stärka föreningslivet i kommunen, vi la förslag om att införa en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar och sist men inte minst:

Vi har i över ett års tid efterlyst och efterfrågat den tilltänkta styrgruppen för ett nytt kulturhus. Vi har kommit med inspel till den gruppen, efterfrågat möten, mailat och påmint men aldrig fått någon respons.

Att då påstå att vi inte har velat vara delaktiga i arbetet med ett nytt kulturhus/kulturtorg är därför inte rättvist. Att påstå att vi inte skulle ha kommit med några egna förslag är helt enkelt inte sant.

Vi minns dock särskilt ett tillfälle då ni faktiskt ville ha in våra synpunkter och det var när vi skulle diskutera effektiviseringar så sent som för en månad sedan. Då lämnade vi in ett stort om omfattade förslag på åtgärder som ni köpte rakt av. Då kändes det som att vi hade nått framgång och även ni förstod att det är viktigt att kroka arm i så viktiga frågor.

Ni styr nu kommunen, i egen majoritet. Men ni har fortfarande all möjlighet att bjuda in oss i oppositionen om ni menar allvar med att ni genuint saknar vår politik och våra idéer. Varför bjuder ni inte oss till såna samtal?

Enda gången vi blir inbjudna är med armbågen och då ni redan har bestämt er för vad ni tycker. Det är inte särskilt konstruktivt, tyvärr.

”Så eftersom vi inte blir inbjudna till er så bjuder vi in er till oss. Välkomna, så kan vi se om vi hittar en gemensam syn i hur vi tillsammans kan utveckla vår kommun.”
Sandra Bizzozero (S), Magnus Larsson (C) och Henrik Holmkvist (V)

Vi är måna om att Karlskrona inte får tappa fart i utvecklingsarbetet och vi vill vara med och ta ansvar för att se till så att den gröna omställningen och alla nya arbetstillfällen blir till.

Så eftersom vi inte blir inbjudna till er så bjuder vi in er till oss. Välkomna, så kan vi se om vi hittar en gemensam syn i hur vi tillsammans kan utveckla vår kommun.

Annons

Sandra Bizzozero (S)

Magnus Larsson (C)

Henrik Holmkvist (V)

Annons
Annons
Annons
Annons