Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Lögn, förbannad lögn och statistik

För någon dag sedan lämnade säkerhetschefen i Sölvesborg ut en rapport som redovisades utan analys i dagspressen. Med anledning av detta ovan skrivna citat från Mark Twain.
Sölvesborg • Publicerad 10 september 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Roger Klerestam, Liberalerna, Sölvesborg
Roger Klerestam, Liberalerna, SölvesborgFoto: Viktoria Nimlin

Vad är det som redovisas?

I underlaget som presenteras sägs att man gjort ett antal ingripanden. Det kan innebära att det handlar om allt från en person som man gjort ingripande mot i samtliga fall och det kan avse att det är olika personer i samtliga fall. Således värdelös statistik.

Annons

Nu är det som så att liberalernas gruppledare kontaktade en chefsperson i en social enhet på Sölvesborgs kommun och fick till svar att, jo, de hade fått in ett antal oroanmälningar. Men att det mest handlade om redan kända individer som det fanns tidigare orosanmälningar mot. Då uppstår det ju en del juridiska frågor.

Vad får en ”trygghetsvärd” göra?

I princip inte mer än du och jag. Prata med folk. De har inte samma befogenheter som till exempel en ronderande vakt.

De får inte visitera någon, precis som du och jag. Det får inte en vakt heller. Hur vet de då vad individerna eventuellt har på sig? Utger sig värdarna för att ha denna typ av befogenheter? Har de blivit instruerade från arbetsledningen. Hur får de fram denna typ av uppgifter?

De får inte begära att individer ska lämna ut sitt namn än mindre begära någon form av legitimation. Hur vet de då deras namn så de kan göra en orosanmälan? Det är ytterst otroligt att personal från den sociala förvaltningen lämnat ut namn. Då har de på ett allvarligt sätt brutit mot tystnadsplikten. Dessutom så har ”värdarna” inte någon fördjupad tystnadsplikt. De tillhör inte samma förvaltning. Individrelaterad information kan således inte lämnas ut.

Hur kan sociala myndigheter vara säkra på uppgifternas riktighet när ”värdarna” inte kan begära legitimering?

Frågan måste ställas om de uppgifter som ligger till grund för den redovisade rapporten har infångats på laglig grund. Frågan blir då också om det är ”värdarna” själva som tagit initiativ till insamlingen eller kommer den från arbetsledningen.

Om vi ser på vad dessa ”värdar” har för befogenheter och ställer det i relation mot kostnaden så vill vi liberaler påstå att det är i det närmaste bortkastade pengar.

Ge stöd till ”socialen”.

Uppenbarligen har de sociala organen i Sölvesborg för små resurser om de känner till ett antal individer som från skola och andra organ orosanmälts. Om det handlar om användning av narkotika, exempelvis hasch eller Tramadol så bör ju sociala myndigheter skyndsamt agera för att få individerna bort från detta.

Annons

Skolan har för få resurser för att på ett adekvat sätt stödja elever så att de klarar av skolan.

Allt för många elever går ut såväl grundskola som gymnasieskola med kunskaper som kan bära dem vidare i livet.

Fritiden skall vara meningsfull – inte nedknarkande.

Vi vet att föreningslivet har en lika stor vikt för att en ung människa skall kunna gå vidare i livet. Det gäller speciellt unga och ungdomar som kommer från sämre ställda eller osunda hemförhållanden.

”Vi vet att föreningslivet har en lika stor vikt för att en ung människa skall kunna gå vidare i livet. Det gäller speciellt unga och ungdomar som kommer från sämre ställda eller osunda hemförhållanden.”
Roger Klerestam och Lars Lamberg, Liberalerna Sölvesborg

Se till att pengarna hamnar där de gör mest nytta!

Vi liberaler menar att de ca 6 miljoner som den s.k. säkerhetsorganisationen kostar skulle göra oerhört mycket bättre nytta om de fördelades på sociala myndigheter, på skolans elevstödjande verksamhet samt att elever i utanförskap skall specifikt erbjudas aktiviteter så att de kommer in i socialt goda miljöer, att de får möjlighet att få intresse för livet och att de kommer bort från sitt utanförskap.

Roger Klerestam, Ordförande liberalerna i Sölvesborg

Lars Lamberg, Gruppledare Liberalerna Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons