Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Märkliga uttalanden om naturreservat

I artikeln om naturreservat i Olofström den 15/12 2023 i Sydöstran säger sig kommunalråden inte se någon vinst med ett nytt reservat. Hur räknar man då? Att bilda reservat är för att skydda värdefull natur och sällsynta arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser. Detta ser vi i Naturskyddsföreningen som en STOR vinst!
Naturvård • Publicerad 17 januari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande Morgan Bengtsson (S)Foto: Gunnel Persson
och kommunstyrelsens vice ordförande Rolf Jönsson (C) får kritik från Naturskyddsföreningen .
och kommunstyrelsens vice ordförande Rolf Jönsson (C) får kritik från Naturskyddsföreningen .Foto: Gunnel Persson

Det är inte lätt att få till ett reservat men turligt nog svårt att få bort. Att få till ett reservat är inte lätt! Och ett tillkommit reservat, är inte tillkommit för att framledes tagas bort! Det är tillkommet för att bevaras, med hjälp av en skötselplan! Ett naturreservat är alltså inte att betrakta som framtida reservmark för exploateringslystna politiker i olika konstellationer.

De säger att en viktig aspekt är att hitta nya etableringsområden för boende och företagsetablering. Kan nog vara sant men det måste finnas andra områden än runt Agrasjön att hitta. Att bygga intill sjön och kanske till och med fylla igen den för att möjliggöra bebyggelse anser vi är ett mycket dåligt alternativ. Agrasjön är en av få näringsrika sjöar och den enda slättsjön i Olofströms kommun med omgivande åkermark och som med sina utbredda vassbälten hyser och lockar mycket fåglar, bland annat sävsparv, rörsångare, vattenrall, skäggdopping och sothöna. Över vassen kan man se den bruna kärrhöken spanande och över sjön ser man röd glada och ormvråk. Att förstöra viktig jordbruksmark intill sjön är helt fel, inte minst i dessa tider där det pratas mycket om krisberedskap och beredskapsodling.

”Ett naturreservat är alltså inte att betrakta som framtida reservmark för exploateringslystna politiker i olika konstellationer”
Anders Lindoff, ordförande Naturskyddsföreningen i Olofström
Annons

Om att vi skulle ha tillräckligt eller rent av för många reservat. Detta har inte så mycket med antal som med areal/storlek att göra. Men som jämförelse: Olofström har 15 naturreservat - 1405 hektar, Karlshamn 26 - 5240 hektar, Sölvesborg 15 - 2069 hektar, Karlskrona 28 - 8405 hektar och Ronneby 40 - 7097 hektar.

Och nej, vi ser ingen anledning för kommunalråden att beklaga sig över att vi har Halens naturreservat. Vi är av den uppfattningen att detta reservat är till stor glädje för både människor, djur och växter att vistas i.

Sen kan man undra hur tankegångarna går när man först ansöker om bidrag för att ta fram ett förslag att inrätta ett reservat och nu när förslaget är klart för samråd så ska det alltså skickas ut på remiss. Vilket inte är gjort ännu. Då är det onekligen lite udda att politikerna uttalar sig innan de ens fått ett förslag för ett demokratiskt beslut.

Anders Lindoff, ordförande Naturskyddsföreningen i Olofström

Annons
Annons
Annons
Annons