Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Moderaternas självförvållade problem kvarstår

Den av valberedningen nyss som ordförande för Moderaterna i Blekinge nominerade Magnus Sandgren, har från Karlshamns kommun - där han är fritidspolitiker med s k tunga uppdrag - tagit ut en rekordsumma i ersättning för förlorad inkomst under fjolåret.
Rekordsumma • Publicerad 18 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kommunalrådet Magnus Gärdebring och Magnus Sandgren, några av moderaterna i allmänhetens tjänst?
Kommunalrådet Magnus Gärdebring och Magnus Sandgren, några av moderaterna i allmänhetens tjänst?Foto: Johan Hultgren

Den uppgår till 136.686 kronor och är mer än dubbelt så stor som motsvarande summa för Ulla Sandgren (S), (ingen släkting) som med sina 62.320 kronor kommer därefter på listan.

Och Sandgrens ersättning är också större än de två näst kommandes tillsammans. Som nummer tre återfinns Sofie Ekenberg (C), som har fått 41.394 kronor. Hennes och Ulla Sandgrens ersättningar blir tillsammans 103.714 kronor och är också de nästan 33.000 kronor lägre än Sandgrens.

Annons

Med nyssnämnda summa, sammanträdesarvoden och månatliga arvoden har Moderaternas tilltänkte klubbförare i länet därmed kunnat kvittera ut det nätta beloppet av 419.206 kronor under det gångna året, visar den begärda redovisningen från kommunens lönekontor.

Han passeras endast av de heltidsarvoderade kommunal-..respektive oppositionsråden Magnus Gärdebring (M) och oppositionsrådet Per-Ola ;Mattsson (S).

Gärdebring har kunnat glädja sig åt 856.290 kronor, och Mattsson lär heller inte gråta över 661.819 på sitt konto under året. Ingen av dem har förstås någon ersättning för förlorad inkomst.

Så ej heller fullmäktiges ordförande - som numera efter hans eget önskemål kallas ”borgmästare” - Björn Nurhadi (SD) vilken heller inte har anledning att vara missnöjd med sin pekuniära årstribut, 466.911 kronor.

Magnus Sandgren förklarar sin rekordhöga summa med ett omfattande engagemang - han är bland annat ordförande i ett tungt utskott, sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott och är gruppledare för sitt parti - och att detta är mycket tidskrävande.

– Jag följer de regler som finns och har ibland fler än ett möte på dagen.

Han har i vanlig ordning lämnat intyg om inkomstförlusten. På nätet presenterar han sig som såväl delägare i Actor Produktion, stationerat i Stockholm, som företagare. Men vad är han då - företagare eller anställd?

– Jag är anställd med fast lön i Actor och reser 4000 - 5000 mil per år i södra Sverige i jobbet. Och jag driver tillsammans med min fru en frisersalong i Karlshamn. Hur stor hans ägarandel i Actor är, berättar han inte.

Men företagets VD, Jonas Wik, har undertecknat det aktuella intyget till kommunen, varifrån han därmed får en timersättning på 327 kronor för inkomstförlust vid bortovaro från jobbet. I e-postmeddelande till mig berömmer också Wik honom för att ”under många år varit en av våra bästa säljare i företaget”.

Detta, tillägger Wik, ”säljer varumärket Paul Mitchell till frisörer”.

Annons

Men nu återstår ett par frågetecken.

Antalet dokumenterade ersättningsposter var nämligen under året 184, fördelade på 118 dagar, vilka alltså gav Sandgren 136.686 kronor. Det blir i genomsnitt 1158 kronor per dag. Under så många dagar har han alltså varit engagerad för kommunen.

Jag gjorde några stickprov på detta: 8 dagar i januari, 10 dagar i februari, 17 i mars, 10 i augusti, 13 i oktober, osv.

I mars tog han ut ersättning för hela 60 timmar, i oktober för 54 timmar. Långa kommunala arbetsdagar. Förra året var antalet beräknade arbetsdagar 253, Sandgren utförde kommunalt arbete under nästan hälften av dem och hann i jobbet som säljare därtill köra 4000-5000 mil på dagtid, då frisersalongerna är öppna. Förvisso ett fint betyg från chefen, men hur orkar M-.politikern med en sådan arbetsbörda?

Detta noterat utan någon annan slutsats än förvåning. Magnus Sandgren har lagt fram sitt försvar, försäkrat att han följer gängse regler, att intyg finns samt svarat på frågor om sin sexsiffriga ersättning för inkomstbortfall.

Men Moderaternas allvarliga, självförvållade, problem i Blekinge kvarstår.

De är, i kort sammanfattning, Vattenborgen, Sophia Ahlins märkliga arvodesunderlag (Sydöstran 20/6-23), anställning av Thomas Deutgen som hennes ”pressekreterare”, fast inga sådana finns i regionen men som trots det inte hindrar att hon fortsätter att kalla honom så, fast han är politisk sekreterare, och tystnaden då hon tillfrågades om saken, arvodesskandalen i Ronneby, som kostar 155.000 att utreda.

I Karlskrona får en konsult 100.000 kronor för att hitta lämpliga framtidsvägar för arvodeskontroller. Avslöjandena om Roger Fredrikssons ledarskap, hans och Magnus Gärdebrings tystnad om Ahlins anställning och Kith Mårtenssons aktuella men oombedda förtroende för Roger Fredriksson, vad hon nu vet om det dagliga arbetet i kommunhuset sex mil från Sölvesborg,

Samt den allt vanligare frasen om det olyckliga i att Fredrikssonskandalen kommit ut i medierna. Vet hon och andra M-politiker inte, att deras parti är i allmänhetens och demokratins tjänst, finansierat av skattebetalarna och att de är utsedda av väljarna?

Bengt Olof Dike

Annons
Annons
Annons
Annons