Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Nya lösningar behövs för att bygga nytt

Precis som landshövdingen Ulrika Messing beskriver det så behöver det byggas fler bostäder i Blekinge. Det behövs nya innovativa lösningar och en stelbent bostadsmarknad behöver luckras upp. Men samtidigt har det blivit tvärstopp i det traditionella bostadsbyggandet, där varken hyresrätten eller bostadsrätten längre fungerar. I stället är samverkan och medbestämmande framtiden.
Bostadspolitik • Publicerad 15 juni 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad krävs för att bygga mer?
Vad krävs för att bygga mer?

Länsstyrelsen pekar på att det behövs kreativa lösningar med en större bredd och variation av bostäder som människor har råd att bo i. Vi vet att många äldre vill flytta till mindre och mer tillgängliga boenden för att ge plats åt barnfamiljerna i de befintliga villorna, som redan erbjuder en variation av storlek, läge och pris. Den smartaste lösningen är därför att storsatsa på socialt och ekonomiskt hållbara bostäder för äldre. Vi vet även att en flyttkedja gynnar kommunerna genom att optimera kommunernas markanvändning när nya bostadsområden planeras.

Bostäderna måste då byggas så att de äldre involveras i såväl planering som förvaltning. Det är de äldre som bäst vet vilka skiftande behov av tillgänglighet, trygghet och trivsel de har. De boende måste då även ges reellt inflytande och ha ett medbestämmande över sitt boende och sin boendeekonomi.

”Bostäderna måste då byggas så att de äldre involveras i såväl planering som förvaltning”
Lars Malmgren
Annons

Det blir möjligt när boendet upplåts med kooperativ hyresrätt som hyresmodell. Det vill säga att fastighetsägare, förening och hyresgäster samverkar, och inte ser varandra som motparter. I våra fem senaste projekt ligger hyran idag för en nybyggd 3:a på 77 kvm under 10 000 kr/mån. En självkostnadshyra som föreningen själv bestämmer. Hyresgästen samverkar ekonomiskt med fastighetsägaren genom att betala en upplåtelseinsats på ca 10 000 kr/kvm, vilken bidrar till att sänka fastighetsägarens kapital-kostnader, så att hyran kan hållas på en rimlig nivå. Upplåtelseinsatserna garanteras dessutom att återbetalas när hyresgästen lämnar föreningen. En spekulationsfri upplåtelseform som passar de äldre väl.

Den statliga äldreutredningen (SOU 2015:85) visade på ett behov av drygt 350 000 nya bostäder för äldre fram till 2030. Av dessa har endast en bråkdel byggts fram till idag och Blekinges kommuner är inget undantag. I Blekinge bor drygt 38 000 pensionärer. Om fem procent skulle flytta till ett boende som detta innebär det ett tillskott på drygt 1 300 nya bostäder.

Idag finns ett riktat investeringsstöd för byggnationer till äldre men det är allt för dåligt anpassat för framtidens behov. Därför måste villkoren för det statliga stödet reformeras, samtidigt som stödet i kronor per kvadratmeter inte försämras. Vill vi på allvar bygga mer så behöver staten tänka nytt och reformera regelverket så att fastighetsägare och hyresgäster bättre ska kunna samverka i finansieringen av nyproduktionen och gemensamt förvalta fastigheterna.

Med rätt förutsättningar så kan och vill vi bygga framtidens boende för äldre även i Blekinge.

Lars Malmgren, bostadsexpert och VD Nybo bostadsutveckling

Annons
Annons
Annons
Annons