Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Öppet brev till Karlskronas politiska ledning

Öppet brev till Karlskrona kommuns kommunalråd: Emma Swahn Nilsson (M); Christopher Larsson (SD); Bengt Jönsson (KD); Börje Dovstad (L) beträffand. Läsesällskapets bibliotek.
Karlskrona • Publicerad 18 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nå, vad säger Karlskronas politiska ledning om Läsesällskapets bibliotek? Exempelvis Emma Swahn Nilsson (M) och Christopher Larsson (SD)?
Nå, vad säger Karlskronas politiska ledning om Läsesällskapets bibliotek? Exempelvis Emma Swahn Nilsson (M) och Christopher Larsson (SD)?Foto: Mattias Mattisson

Läsesällskapets bibliotek är en del av världsarvsstaden Karlskrona, en kommunal, nationell och internationell angelägenhet. Därför vänder jag mig direkt till er, kommunalråd.

I era partiprogram/principprogram står följande att läsa:

Annons

Moderaterna: ”Kulturen är en grundläggande del av ett fungerande samhälle och en öppen demokrati. Människor som tar del av litteratur, konst, musik, teater och annan kultur blir aktiva medborgare med kunskap om världen och historien”

Sverigedemokraterna: ”Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de åstadkommit.”

Kristdemokraterna: ” Genom kulturarvet får vi rötter till vår historia, mening i nuet, visioner för framtiden och möjlighet att ingå i ett sammanhang.

Liberalerna: ”Det kulturarv som finns i Sverige är en del av mänsklighetens gemensamma kulturarv och skall hållas tillgängligt för kommande generationer.”

Det engagemang som människor i och utanför kommunen visat vid förflyttningen av Läsesällskapets boksamling till ett öppet källarmagasin har sitt ursprung i det som ni så väl beskrivit i era respektive partiprogram.

Det handlar om vårt gemensamma minne, samlat i ett historiskt bibliotek som är helt unikt genom att det har bevarat alla sina böcker från sent 1700-tal till 1860-tal.

Inredningen är ett mästerligt konsthantverk skapat runt biblioteket av inredningsarkitekt Åke Axelsson. Han har bland annat skapat Riksdagsbiblioteket, Livrustkammarens bibliotek, Carl XVI Gustafs jubileumsrum, Marinmuseets bibliotek, och sätter Läsesällskapets bibliotek som ett av sina främsta verk.

Inspiration till inredningen kommer från en av samlingens böcker, En man av värld eller

Regler för ett fint och behagligt levnadssätt, från 1822. Där får man veta att ”arbetsrummet bör vara grönt och kan prydas av antika huvuden, byster, porträtter av lärda, glober och mera dylikt. Böckerna bör stå i smakfulla skåp eller på vackra hyllor.”

Detta följde Åke Axelsson och därtill fick stolarnas ryggstöd en form av Napoleons hatt och det långa bordet gjordes av massiv ek, med stenar från skärgården i de bastanta bordsbenen som en hälsning till skeppsbyggarna i staden.

Annons

Boksamlingen och dess handritade illustrationer och ritningar har ett mycket högt kommersiellt värde och är stöldbegärligt.

Så, kommunalråd, det här ärendet, den här olyckliga förflyttningen, det här missödet, som ni förskyllt eller oförskyllt fått i ert knä, vad gör ni med det?

”Så, kommunalråd, det här ärendet, den här olyckliga förflyttningen, det här missödet, som ni förskyllt eller oförskyllt fått i ert knä, vad gör ni med det?”
Tina Lindemalm, tidigare kulturchef och länsbibliotekarie

Vilken prioritet har ärendet? Vilket uppdrag har förvaltningschefen fått kring inredning och böcker? Hur ser tidsramen ut?

Över 1000 människor har engagerat sig på Facebook-sidan Rädda Läsesällskapets Bibliotek.Nu.

Massmedia har skrivit om ärendet och radion har gjort inslag. Nu är det er uppgift att ta ansvaret och öppet kommunicera Läsesällskapets biblioteks framtid för era kommuninvånare och för oss utanför kommunens gränser.

Med vänliga hälsningar

Malmö, den 15 april 2024

Tina Lindemalm, kulturchef och länsbibliotekarie 1989–1993

Annons
Annons
Annons
Annons