Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Privatisering inte nödvändigt för att få hjälp

Replik till debattartikeln ”Vi kortar köerna till BUP” i Sydöstran den 9 februari skriven av Deborah Lind (KD) och Anders Lund (M):
Region Blekinge • Publicerad 12 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är inte nödvändigt att privatisera allt bara för att få lite hjälp skriver Magnus Johansson, socialdemokraterna, Region Blekinge.
Det är inte nödvändigt att privatisera allt bara för att få lite hjälp skriver Magnus Johansson, socialdemokraterna, Region Blekinge.Foto: Mattias Mattisson

Det som föreslås av det SD-ledda styret i Region Blekinge är inte att ”ta hjälp av privata vårdgivare”, det görs redan idag.

Det man vill är att privatisera hela regionens del av vården för barn och ungas psykiska ohälsa.

Annons

I ett svar till oss skriver ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med KD:s gruppledare att man vill att privata vårdgivare ska vara ett komplement för att korta köerna.

Men det man föreslagit är inte ett komplement. Det man föreslår är att hela vårdkedjan, från första kontakttillfället till den specialiserade vården inom BUP, ska privatiseras.

”Men det man föreslagit är inte ett komplement. Det man föreslår är att hela vårdkedjan, från första kontakttillfället till den specialiserade vården inom BUP, ska privatiseras.”
Magnus Johansson, socialdemokraterna

Då blir det inte ett komplement, utan en fragmentiserad verksamhet som kommer att drivas parallellt helt utan samordning med övriga vårdinstanser.

Så om ni ska argumentera för era förslag är det väl rimligt att göra det utifrån vad ni föreslår.

Under 2023 har köerna kortats kraftigt till utredningar, bland annat genom att regionen kunnat använda privata vårdgivare som komplement. Under 2023 beslutades dessutom om en ny upphandling för dessa tjänster, denna gång kompletterat med att även omfatta behandlingsinsatser.

Men den goda utveckling vi ser i form av bättre tillgänglighet och kvalité i verksamheten handlar inte bara om detta. Det handlar också om ökade resurser till verksamheten men kanske främst om att verksamheten själva arbetat fram en plan för hur man vill utveckla sitt arbete.

För det är ju varken Anders Lund eller någon annan politiker som kortar köer. Det gör alla dom som jobbar varje dag i verksamheten. Därför är det så viktigt att lyssna på deras tankar om hur man vill utveckla detta angelägna område.

Vård och stöd för barn och unga med psykisk ohälsa är en av vår tids viktigaste frågor att hantera. För att nå en jämlik vård med högsta kvalité och tillgänglighet behöver vi ta vara på alla krafter som kan bidra.

Men vi behöver också en part som har ett tydligt ansvar för att ge en sammanhållen vård där bästa hjälp ges på rätt vårdnivå.

Annons

Det arbete som påbörjades i den plan som verksamheten tog fram och som resurssattes i budgeten för 2023 som arbetades fram och beslutades av (S), (KD) och (C) har precis påbörjats.

Men effekterna syns redan och utvecklingen går åt rätt håll. Istället för en privatisering med oklart syfte bör den process som nu påbörjats få fortsätta utan att slås sönder och splittras upp.

Allt annat vore ett svek mot det engagemang som just nu finns bland personalen i verksamheten, men framför allt mot de barn och unga som behöver en sammanhållen vård för en bättre psykisk hälsa.

Magnus Johansson, socialdemokraterna, 2:e vice ordförande, Hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons